Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem
Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf

Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf

Det här är MAOL

Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL ry är en pedagogisk organisation vars uppgift är att säkra en hög nivå på undervisningen i matematik, fysik, kemi och informationsteknik i Finland. Förbundet fungerar som en viktig förespråkare och förvaltare av den matematisk-naturvetenskapliga kulturen, erbjuder stöd och ordnar fortbildningar för lärare i de matematiska ämnena.

Undervisningen i matematik har som uppgift att utveckla elevens logiska tankeförmåga och kreativitet. Undervisningen lägger grunden för förståelsen av det matematiska språket, begreppen och strukturerna samt utvecklar elevens förmåga att hantera information.

Undervisningen i fysik och kemi har som uppgift att ge stöd till utvecklingen av elevens laborativa arbetssätt samt elevens naturvetenskapliga resonemangsförmåga och världsbild. Undervisningen i fysik och kemi hjälper att förstå principerna för hållbar utveckling och teknologins betydelse i vårt vardagliga liv, miljö och samhälle.

Informationsteknik undervisas inom olika läroämnen. Informationstekniskt kunnande är en viktig medborgar- och arbetslivsfärdighet. Informationstekniskt kunnande berikar individens eget liv, underlättar samarbete och ger möjligheter att vara kreativ och utveckla sig själv.

”Genom att samarbeta är vi starka.”

 

Lokalverksamhet

Till förbundet hör 30 medlemsföreningar på olika ställen i Finland. Dessa ordnar verksamhet på lokal nivå.

Läs mer

Bli medlem

Alla som är intresserade av undervisning i de matematiska ämnena kan bli medlemmar i MAOL.

Bli medlem

Tävlingar i vetenskaper

MAOL:s utskott för elevverksamhet ordnar en nationell tävling i matematik, informationsteknik, fysik och kemi för elever i grundskolan och gymnasiet: Tävlingar i vetenskaper!

Läs mer

Dimensio

MAOL rf producerar den matematisk-naturvetenskapliga tidskriften Dimensio som ges ut på nätet.

Läs tidningen

Bli medlem!

Lorem ipsum dolor sit amet dolis sit amet. Lorem ipsum dolor elit.

Medlemskap Bli medlem