Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Ajankohtaista / MAOLin suunnitteluseminaari

MAOLin suunnitteluseminaari

MAOLin hallitus ja toimisto kokoontui elokuun puolessa välissä suunnittelemaan MAOLin toimintaa ja kärkihankkeita tulevalle vuodelle. Seminaarissa nostettiin esiin alalla ajankohtaisia tai huolta herättäviä asioita.

Matemaattiset aineet lukioissa

Lukioissa on ollut ja tulee olemaan paljon uudistuksia ja muutoksia sekä uuden lukiolain että opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Opettajat tulevat tarvitsemaan täydennyskoulutusta opintojen rakenteeseen, uusiin kurssisisältöihin, teemaopintoihin ja opiskelijoiden yksilölliseen tukemiseen. MAOL haluaa järjestää opettajille laadukasta täydennyskoulutusta.

MAOL on huolissaan luonnontieteiden asemasta yhteiskunnassa ja siitä, että niiden osaaminen on pitkälti lukiolaisten oman harrastuneisuuden ja mielenkiinnon varassa. Erityinen huolenaihe on luonnontieteiden osuus lukion pakollisista reaaliaineiden kursseista. Luonnontieteitä on ainoastaan neljä kurssia 17 pakollisista reaaliaineiden kursseista. MAOLin mielestä tasa-arvo ei tässä jaossa toteudu.

Pitkän matematiikan ylioppilaskokeen arvosana ja sen painoarvo korkeakouluvalinnoissa on ollut hyvin ajankohtainen keskustelunaihe myös valtamediassa. Myös matematiikan ylioppilaskirjoitusten pakollisuudesta on ollut keskustelua.

Huoli toisen asteen koulutuksesta

Ammatillisessa koulutuksessa on ollut paljon muutoksia viime vuosina. MAOL on ollut huolissaan, miten alan matemaattisten aineiden opettajat pystyvät tarjoamaan opetussuunnitelman mukaista opetusta. MAOL haluaa olla mukana, kun ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia seuraavan kerran päivitetään, jotta riittävä matemaattinen osaaminen saavutetaan myös ammatillisessa koulutuksessa ja jotta alan opettajat saavat perusteelliset raamit opetustyöhönsä.

Suunnitelma oppivelvollisuuden pidentämisestä toiselle asteelle koskettaa myös MAOLin jäseniä. MAOL ei näe oppivelvollisuuden pidentämistä ratkaisuna syrjäytymisen ehkäisemiseen. MAOL on huolissaan mitä opettajien pedagogiselle vapaudelle tapahtuu, jos suunnitelma toteutuu. Onko laskelmissa otettu huomioon matemaattisten aineiden erityistarpeet opetusmateriaaleissa? MAOL tulee ottamaan kantaa tähän asiaan erikseen.

Resurssit kuntoon

Seminaarissa nousi esiin myös tietotekniikan osaamisen tarve. Nykyisessä äly-yhteiskunnassa jokainen kansalainen tarvitsee tietoteknistä ja teknologista ymmärrystä ja osaamista. MAOLin mielestä tietotekniikan tulisi olla oma oppaine, jolla on oma valtakunnallinen opetussuunnitelma ja jota opettaa aineen pedagoginen asiantuntija.

Useissa kouluissa fysiikan ja kemian opetustilat ja välineet eivät ole asianmukaisessa kunnossa ja ryhmäkoot ovat liian suuria turvalliseen opetuksen toteuttamiseen. MAOL julkaisi suunnitteluseminaarin jälkeen kannanoton aiheesta.

Lahjakkaita nuoria tuettava

MAOL myös toivoo, että matemaattisissa aineissa lahjakkaita nuoria tuettaisiin ja rohkaistaisiin eteenpäin. MAOL haluaa Neljän tieteen kisojen avulla tukea lahjakkaita oppilaita ja opiskelijoita, mutta tarvitsee kestävän pohjan kilpailurahoitukselle. Tällä hetkellä Opetushallituksen rahoittama toiminta on epävakaalla pohjalla ja kilpailujen järjestäminen MAOLin taloudellisella riskillä.

Matematiikka kuuluu kaikille

MAOL on huolissaan myös matematiikan arvostuksesta ja haluaa kohottaa matematiikan statusta. Matematiikka jakaa usein ihmisten mielipiteitä ja MAOLin haluaisi, että negatiivinen keskustelu matematiikan osaamistarpeista vähenisi. Jokaisella tulee olla oikeus oppia ja pitää matematiikasta eivätkä ennakkoluulot saa rajoittaa tätä. Matematiikka on tärkeää sekä omana alanaan että työvälineenä ympäristömme mallintamiseen ja havainnoimiseen. Se kuuluu jokaisen yleissivistykseen.

MAOLin kärkihankkeet

MAOLin hallitus ja toimisto toivovat, että Suomi panostaisi matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen vahvemmin, sillä yhteiskunnalla on tarve matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alojen osaajista. Jos haluamme, että Suomi on mukana vaikuttamassa maailman tulevaisuuteen ja ratkaisemassa ongelmia, tarvitsemme matematiikan osaajia. Jotta voimme kouluttaa nuoristamme osaajia, tulee opettajien työtä tukea ja tarjota riittävät resurssit opetukselle. Tulevalla kaudella MAOLin painopisteet ovat:

  • Matematiikan aseman vahvistaminen
  • Matemaattinen osaaminen muunkin kuin harrastuneisuuden varaan
  • Fysiikan ja kemian työturvallisuus, opetustilat ja välineet kuntoon
  • MAOL mukaan ammatillisen koulutuksen kehitystyöhön