Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Ajankohtaista / Opettajuus kannattaa -Seminaari 9.9

Opettajuus kannattaa -Seminaari 9.9

MAOL osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Helsingin yliopiston ja Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL:n järjestämään tilaisuuteen, jossa keskusteltiin opettajuudesta ja opettajankoulutuksen houkuttelevuudesta. Tilaisuus järjestettiin etänä. 

Tilaisuudessa julkistettiin Suomessa tehty selvitys opettajankoulutuksen vetovoimasta ja käytiin läpi karvin (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) tekemää arviointituloksia kevään etäkoulu jaksolta. Arviointi jatkuu syksyn 2020 ajan. Arvioinnista nousi esiin, että  suurimmat vaikutukset kohdistuivat tukea tarvitsevien ja kieli vähemmistöihin kuuluviin oppilaisiin. Keskeisimmät vaikutukset tasa-arvoisen oppimisen edellytyksiin liittyivät huoltajilta saatuun tukeen, tietoteknisiin välineisiin ja itseohjautuvuuden taitoihin. 

Poikkeustilanne toi esiin vahvuutena suomalaisen koulutusjärjestelmän joustavuuden. Lyhyellä varoitusajalla, pystyttiin järjestämään opetusta ja etäopetuksen aikana on kehitetty lukuisia erilaisia opetuksen ja ohjauksen toimintamalleja, joilla voidaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Myös Annika Saarikko nosti puheenvuorossaan tärkeäksi opetuksen ja koulutuksen digitaalisuuden edistämisen ja jatkuvan oppimisen. Jatkuva oppiminen ja uudet mahdollisuudet koskevat kaikkia lapsista vanhuksiin.

Webinaarin lopuksi käytiin paneelikeskustelua liittyen opettajankoulutuksen tulevaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Keskustelijoina toimivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkanen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Tiedekuntapäällikkö dosentti Anu Warinowski Turun yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä. 

Paneelikeskustelussa tuotiin esiin muun muassa opettajan työn luonteen ja vaatimuksien muuttuminen. Opettajan työ koetaan raskaammaksi ja hallinnan tunne on erilainen kuin ennen. Osaamisen kehittämiseen tulisi panostaa enemmän. Tuen avulla saadaan nostettua opettajuuden vetovoimaa. Jotta opettajan työ koetaan jatkossakin mielekkääksi, on tärkeää, että opettajat kokevat työnsä olevan merkityksellistä. On tärkeää, että tapahtuu käytännön tekoja, eikä lupaukset jää vain pelkiksi puheiksi. Opetuksen sisältöön on tärkeää panostaa rakenteiden muuttuessa, jotta pysytään ajan hengessä. Tähän liittyen on myös tärkeää tarjota etenkin nuorille opettajille mahdollisuutta tukeen, jatkuvaan koulutukseen ja mentorointitoimintaan. Uraohjaus on tärkeää niin nuorille opettajille kuin opiskelijoillekin. Kollegoiden läsnäolo ja yhdessä tekeminen eivät ole ratkaisu kaikkeen. MAOL onkin kantanut oman kortensa kekoon ja lanseerannut mentorointitoiminnan tukemaan opettajien työtä.