Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Ajankohtaista / Kevättapaaminen YTL:n kanssa

Kevättapaaminen YTL:n kanssa

MAOLin edustajat tapasivat Ylioppilastutkintolautakuntaa 31.5. Jo perinteeksi muodostunut tapaaminen järjestettiin ensimmäisten kertaa etänä. YTL:n pääsihteeri Tiina Tähkä avasi tilaisuuden esittelemällä ajankohtaisia aiheita. Menossa on esimerkiksi Abitti2025 -uudistusprojekti, ja puhetta oli, että uudistuksista tullaan käymään vuoropuhelua muun muassa MAOLin kanssa.

MAOLin puheenjohtaja Tarja kiitti YTL:ää avoimuudesta ja rehellisyydestä viestinnässään MAOLin suuntaan. Hän kiitti erityisesti myös kaikille opettajille suunnatuista keskustelutilaisuuksista, jotka ovat matematiikan osalta jo vakiintuneet ja tänä vuonna laajentuneet myös fysiikkaan ja kemiaan. Suosittuja tilaisuuksia jatketaan jälleen ensi vuonna.

Aloituksen jälkeen jakaannuttiin oppiaineittain pienryhmiin keskustelemaan.

Matematiikan ryhmässä opettajat pitivät kevään 2023 lyhyen matikan koetta pääosin onnistuneena. Selkokielisyyden tärkeydestä keskusteltiin: on tärkeää, että kaikki pääsevät näyttämään matemaattisen osaamisensa, riippumatta kielitaidon tasosta tai mahdollisista kielellisen hahmottamisen vaikeuksista. Pitkän matematiikan kokeen vaikeusaste ja L-raja herättivät enemmän keskustelua. Opettajat kaipasivat kokeisiin myös perustehtäviä, soveltavien tehtävien osuus ei saisi olla liian suuri.

Kemian ryhmä keskusteli mm. siitä, kokeessa vaaditaan monenlaista osaamista ja miten kemia koetaan vaikeaksi aineeksi opiskelijoiden keskuudessa. Fysiikan ryhmässä puhuttiin mm. opettajien kokemasta fysiikan arvioinnin vaikeuksista, mutta todettiin yhdessä, että on luonnollistakin, että pisteytys toisinaan muuttuu lautakunnassa erityisesti soveltavien tehtävien kohdalla.

Lopussa kokoonnuttiin vielä yhteen jakamaan pienryhmissä syntyneitä ajatuksia. Keskusteluun nousivat myös esimerkiksi vuosi vuodelta kasvava erityisjärjestelyjen määrä ja selkeytysehdotukset monivalintatehtäviin.

Keskusteluja käytiin rakentavassa hengessä ja MAOLin ja YTL:n keskusteluyhteyttä kiiteltiin. Lautakunnan edustajat kuitenkin muistuttivat, että lupauksia minkään yksittäisen palautteen huomioimisesta ei voida antaa, jotta tulevien kokeiden sisällöstä ei vuoda mitään ylimääräisiä tietoja.

Kiitos ylioppilastutkintolautakunnan edustajille mukaan pääsemisestä ja kiinnostuksesta kuulla opettajien ajatuksia ylioppilaskirjoitustehtävistä.