Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Kilpailurahaston säännöt
Rahaston nimi: Rahasto nuorten kilpailutoiminnan tukemiseen, kotipaikka Helsinki
Säännöt
1 §

Rahaston tarkoituksena on tukea MAOL ry:n järjestämää kilpailutoimintaa.

MAOL ry:n kilpailutoimikunta voi hakea avustusta siinä tapauksessa, kun kilpailutoiminnalle varatut taloudelliset resurssit tai muu rahoitus ei ole riittävä. Avustuksia jaetaan hakemusten perusteella.

2 §

Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Rahasto noudattaa lahjakirjassa tai testamentissa olevia määräyksiä soveltuvin osin. Jos tällaisia ei ole, rahasto käyttää varat rahaston tarkoituksen mukaisesti.

3 §

MAOL ry on siirtänyt 13.12.2019 rahaston pääomaksi 10 000 euroa. Rahasto on osa MAOL ry:n toimintaa.

4 §

Varojen vastaanottamisesta, sijoittamisesta ja jakamisesta rahaston tarkoitusperien mukaisella tavalla päättää rahaston hallitus, johon kuuluvat MAOL ry:n puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja MAOL ry:n hallituksen määräämä MAOL ry:n hallituksen ulkopuolinen henkilö. Rahaston hallituksen toimikausi on kolme vuotta, joka vastaa MAOL ry:n hallituksen jäsenten toimikautta.

Rahaston hallitus määrää apurahojen suuruuden. Rahaston varoista voidaan jakaa vuotuinen tuotto ja rahaston hallituksen vuosittain määrittämä osuus pääomasta. Apurahojen saajille voi rahaston hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja.

Rahaston hallitus ei peri rahaston hallinnosta tai sen varojen hoidosta palkkiota. Rahaston käyttämätön pääoma sijoitetaan rahaston hallituksen päätösten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti.

5 §

Rahasto ja nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Rahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai rahasto lakkauttaa MAOL ry:n hallituksen päätöksellä. Mikäli rahasto lakkautetaan, käyttämättä jääneet varat ohjataan sellaiseen MAOL ry:n toimintaan, joka vastaa rahaston päämääriä.

6 §

Nämä säännöt tulevat voimaan 9.12.2019.