Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Koulutukset / Sähköiset työvälineet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa

Sähköiset työvälineet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa

Sähköiset työvälineet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa on OPH:n rahoittama maksuton koulutus kaikille lukioiden matemaattisten aineiden opettajille. Koulutukseen kuuluu yksi lähiopetuspäivä (6*45 min) ja verkkotehtävä.

Koulutuksessa kehitetään opettajien teknistä ja pedagogista osaamista sähköisten työvälineiden käytössä. Keskeisiä sisältöjä ovat sähköiset oppimisympäristöt, opinnoissa käytettävät ohjelmistot ja sähköinen arviointi. Koulutukset järjestetään erikseen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan, jolloin voidaan keskittyä oppiaineiden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Koulutukset alkoivat marraskuussa 2019 ja ne toteutetaan yhteistyössä MAOLin paikalliskerhojen kanssa.

Syksyn koulutukset järjestetään etänä. Alla uudet koulutuspäivämäärät.

la 14.11. fysiikka etänä klo 10-16, kouluttajana Riitta Salmenoja
la 28.11. matematiikka etänä klo 10-16, kouluttajana Mika Setälä
la 5.12. kemia etänä klo 10-16, kouluttajana Ari Myllyviita

 

Lisätietoja koulutuksesta riitta.salmenoja@maol.fi.

Voit ilmoittautua koulutukseen tästä.

KOULUTUKSET JATKUVAT SYKSYLLÄ 2020

Matematiikka

la 23.11.2019 Helsinki, Helsingin Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki
la 30.11.2019 Joensuu, Joensuun yhteiskoulun lukio, Papinkatu 3, 80110 Joensuu
la 11.1.2020 Turku, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, Kauppiaskatu 17, 20100 Turku
la 18.1.2020 Lappeenranta, Lappeenrannan Lyseon lukio (ruokalarakennus), Lönnrotinkatu 3, 53100 Lappeenranta
la 8.2.2020 Helsinki, Helsingin Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki
la 15.2.2020 Rauma, Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22, 26100 Rauma
la 29.2.2020 Espoo, Tapiolan lukio, Opintie 1, 02100 Espoo
la 7.3.2020 Jyväskylä, Schildtin lukio, Viitaniementie 1 B, Jyväskylä
la 4.4.2020 Kemi, KOULUTUS PERUTTU
la 25.4.2020 Seinäjoki, KOULUTUS PERUTTU
la 28.11.2020 Etänä klo 10-16, kouluttajana Mika Setälä

Kouluttajat: Lauri Hellstén, Hannu Mäkiö, Mika Setälä

Fysiikka

la 30.11.2019 Joensuu, Joensuun yhteiskoulun lukio, Papinkatu 3, 80110 Joensuu
la 14.12.2019 Kokkola, Centria-ammattikorkeakoulu, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
la 18.1.2020 Pori, Porin Suomalainen Yhteislyseo, Tasavallankatu 4, 28130 Pori
la 8.2.2020 Helsinki, Helsingin Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki
la 4.4.2020 Kemi, KOULUTUS PERUTTU
la 25.4.2020 Lappeenranta, KOULUTUS PERUTTU
la 25.4.2020 Seinäjoki, KOULUTUS PERUTTU
la 14.11.2020 Etänä klo 10-16, kouluttajana Riitta Salmenoja

Kouluttajat: Riitta Salmenoja, Erkko Saviaro

Kemia

la 23.11.2019 Helsinki, Helsingin Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki
la 30.11.2019 Joensuu, Joensuun yhteiskoulun lukio, Papinkatu 3, 80110 Joensuu
la 14.12.2019 koulutus on peruttu. Uusi koulutuspäivä on 18.1.2020, Kokkola, Kokkolan suomalainen lukio/ Kokkolan yhteislyseon toimipaikka, Torikatu 43, 67100 Kokkola
la 18.1.2020 Pori, Porin Suomalainen Yhteislyseo, Tasavallankatu 4, 28130 Pori
la 29.2.2020 Espoo, Tapiolan lukio, Opintie 1, 02100 Espoo
la 7.3.2020 Lappeenranta, Lappeenrannan Lyseon lukio (ruokalarakennus), Lönnrotinkatu 3, 53100 Lappeenranta
la 4.4.2020 Kemi,  järjestetään etäkoulutuksena 13.00-16.00
la 25.4.2020 Seinäjoki, KOULUTUS PERUTTU
la 5.12.2020 Etänä klo 10-16, kouluttajana Ari Myllyviita

Kouluttajat: Ari Myllyviita, Marika Suovanen

Koulutuspäivä sisältää 6*45 min opiskelua. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

9.30-10.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00-12.00   Paikalliskerhon tervehdys ja esittäytyminen. Sähköiset työvälineet opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa:

  • Miten sähköiset työvälineet ovat muuttaneet opetusta, oppimista ja arviointia?
  • Pedagoginen näkökulma sähköisten työvälineiden käyttöön
  • Esimerkkejä sähköisten työvälineiden käytöstä
  • Sähköiset työvälineet ylioppilaskokeessa
  • Mitä uutta tuo lops2021?

12.00-13.00   Lounas

13.00-14.30   Harjoituksia sähköisten työvälineiden käyttämisestä opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa

14.30-15.00   Iltapäiväkahvi

15.00-16.00   Suunnitellaan omaan työhön uuden välineen tai menetelmän kokeilu. Kerätään palaute koulutuspäivästä.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähköiset oppimisympäristöt, matematiikan opinnoissa käytettävät ohjelmistot ja sähköinen arviointi. Koulutukseen kuuluu lähiopetuspäivä ja verkkotehtävä.

Sähköiset työvälineet lukion fysiikan opinnoissa

Sähköisiä työvälineitä voidaan luokitella eri tavoin. Työväline voi olla opettajan käyttämä, opiskelijan käyttämä, oppimisprosessissa käytettävä tai arvioinnissa käytettävä. Fysiikan opetuksessa ja opiskelussa sähköiset työvälineet tulisi ensisijaisesti valita tukemaan fysiikan oppimista. Opettajan on tunnettava käytössä olevat välineet ja valittava niistä parhaiten tavoitteisiin sopivat.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähköiset oppimisympäristöt, fysiikan opinnoissa käytettävät ohjelmistot ja sähköinen arviointi. Koulutukseen kuuluu lähiopetuspäivä ja verkkotehtävä.

Sähköiset oppimisympäristöt

Sähköiset oppimisympäristöt laajentavat opiskelua luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolelle. Tällöin myös lähiopetuksessa on otettava huomioon verkkopedagogiikkaa. Opetuksen suunnittelun yleiset periaatteet ovat eri ympäristöistä huolimatta samat. Sähköistä oppimisympäristöä on pohdittava oppimistavoitteiden, opiskelijan työskentelyn ja opettajan työn näkökulmista.

Fysiikan opinnoissa käytettävät ohjelmistot

Lukion fysiikan opinnoissa käytettävien ohjelmistojen valintaa ohjaa voimakkaasti ylioppilastutkinnon koejärjestelmässä olevat ohjelmat. Jotta opiskelijoiden tekniikkakuorma ei kasvaisi liikaa, ohjelmia tulee ottaa käyttöön harkiten. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään muun muassa tiedon etsimiseen, kokeellisten havaintojen keräämiseen, mittaustulosten käsittelyyn ja tulkitsemiseen, tuotosten laatimiseen ja esittämiseen sekä mallintamiseen ja simulointiin.

Sähköinen arviointi

Arvioinnilla on suuri vaikutus opiskeluun ja oppimiseen. Sähköinen arviointi mahdollistaa uusia tapoja tavoitteiden ja saavutettujen tulosten väliseen vertailuun. Arvioinnin suunnittelussa keskeiset kysymykset ovat: Mitä arvioidaan? Miksi arvioidaan? Miten arvioidaan? Käytettävä väline valitaan arvioinnin tavoitteiden mukaan.

Koulutuspäivän sisältö

Koulutuspäivän aikana käsitellään käytännön esimerkkien avulla sähköisten työvälineiden käyttöä lukion fysiikan opinnoissa. Osallistujat suunnittelevat koulutuspäivän päätteeksi omaan työhön uuden menetelmän tai välineen kokeilun. Kokeilu raportoidaan verkkolomakkeella.

 

Linkkejä

Pedagogista materiaalia (Matemaattisten aineiden verkkokurssit lukioon ja ammatilliseen koulutukseen)

https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/pedagogiikka/pedagoginen-materiaali

Arviointi muutoksessa (Najat Ouakrim-Soivio, Luma-päivät Jyväskylä 7.6.2019)

https://www.luma.fi/wp-content/uploads/2019/06/Ouakrim-Soivio-arviointi-LUMA2019.pdf

MAOLin aikaisempien koulutusten TVT-materiaaleja

https://maol.fi/materiaalit/materiaalit/

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 fysiikka

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/lukiokoulutus/6828810/oppiaine/6832792

LOPS2019 tukimateriaali

https://maol.fi/materiaalit/?material-category=lukio

Digitaalisten ylioppilaskokeiden kuvaukset

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/digitaalisten-kokeiden-kuvaukset

Ylioppilastutkinnon koejärjestelmässä olevat ohjelmat

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat

Ylioppilastutkintolautakunnan koejärjestelmä Abitti

https://www.abitti.fi/

Blogiteksti FY1-kurssin töistä

http://rsalmenoja.blogspot.com/2019/02/fy1-kurssien-18-19-tyot-mittaamista-ja.html

Kuvan päälle piirtäminen LibreOffice Draw:lla

https://youtu.be/nAPhIjygHDM

Logger Pro esittelyvideo (Digabi)

https://vimeo.com/248851844

TVT-ohjeita lukion fysiikan kursseille

http://riittasalmenoja.fi/tvt/tvt.php

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat sähköiset oppimisympäristöt, kemian opinnoissa käytettävät ohjelmistot ja sähköinen arviointi. Koulutukseen kuuluu lähiopetuspäivä ja verkkotehtävä.

Materiaalit löytyvät täältä.