Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Töiden ja anturien ohjeet

pH-anturityö

Käytä pH-anturia ja LoggerPro-ohjelmaa ja selvitä joko hapon tai emäksen konsentraatio titrauskäyrän avulla.

1) Hae mittauspohja sivun raunasta, jotta voit ottaa talteen mittaustuloksen. Tai hae se suoraan LoggerPro-ohjelmasta
(Tiedosto/Avaa/LoggerPro/En-Us/Experiments/Advanced Chemistry W Vernier/Acid_Base). Tässä mittauspohjassa on mukana 1. ja 2. derivaatta.

Voit myös avata LoggerPron ja valita Mittaus/Mittausasetukset ja valitse mittaus ja syöttö. Nyt saat mittauspisteet näkyviin ilman derivaattoja.

kuva.PNG

2) Aloita mittaus ja ota talteen lisätty tilavuus.

kuva5.png

3) Voit piirtää kuvaajan LoggerProssa tai tallentaa mittaustuloksen csv-muodossa. Tämä tiedosto avataan LibreOffisessa ja arvot kopioidaan sekä viedään haluttuun ohjelmaan (GeoGebra, Tl Nspire).

kuva4.png

pH-anturi- ja Pisaralaskurityö

KäytäpH-anturia ja pisaralaskuria (LoggerPro-ohjelma)ja selvitä joko hapon tai emäksen konsentraatio titrauskäyrän avulla.

1) Hae mittauspohja (sivun reunasta) jotta voit ottaa talteen mittaustuloksen. Tai heu suoraan LoggerPro-ohjelmasta ( Tiedosto/Avaa/LoggerPro/En-Us/Experiments/ Advanced Chemistry w Vernier/ Acid-Base(Drop)).

Voit myös avata LoggerPron ja valita Mittaus/Mittausasetukset ja valitse mittaus ja syöttö.

kuva.PNG

2) Säädä pisaralaskuri alla olevan ohjemonisteen avulla.

3) Aloita mittaus

4) Voit piirtää kuvaajan LoggerProssa tai tallentaa mittaustuloksen csv-muodossa.

Tämä tiedosto avataan LibreOffisessa ja arvot kopioidaan sekä viedeään haluttuun ohjelmaan (GeoGebra, Tl Nspire, LibreOfficen Calc).

Johtokykyanturityö

Käytä johtokykyanturia (LoggerPro-ohjelma) ja selvitä joko hapon tai emäksen konsentraatio käyrän avulla.

1) Hae mittauspohja (sivun raunasta), jotta voit ottaa talteen mittaustuloksen. Tai
Mittauspohjia löytyy myös kun haet ne LoggerProsta ( Tiedosto/Avaa/LoggerPro/En-Us/Experiments/Advanced Chemistry W Vernier/Conductimetric).

Voit myös avata LoggerPron ja valita Mittaus/Mittausasetukset ja valitse mittaus ja syöttö.
kuva.PNG

2) Aloita mittaus
kuva6.PNG

3) Voit piirtää kuvaajan LoggerProssa tai tallentaa mittaustuloksen csv-muodossa. Tämä tiedosto avataan LibreOffisessa ja arvot kopioidaan sekä viedään haluttuun ohjelmaan (GeoGebra, Tl Nspire).

kuva4.png

Spektrofotometri

Selvitä tuntemattoman kuparisulfattiliuoksen konsentraatio spektrofotometrin (LoggerPro- tai Spectral Analysis-ohelma) avulla.

Tee vähintään 3 laimennosta [[$ CuSO_4 $]]​-liuoksesta (esim. 0,1 M, 0,2 M ja 0,3 M). Tee myös yksi ns. tuntematon liuos. Täytä kyvetit liuoksilla + yksi kyvetti pelkällä vedellä kalibrointia varten.

KE2-kurssilla voit teettää työn niin että oppilaat valmistavat itse jonkin laimennoksen (=tuntemattoman liuoksen) ja se tarkistetaan valmiin mittausdatan avulla. Mittausdatan voi jakaa jo etukäteen vaikka CSV-tiedostona. Tai sitten opettajalla on valmiina ns. standardiliuokset, jotka mitataan yhdessä ja sen jälkeen jokainen mittaa oman liuoksensa.

1) Kalibroi spektrofotometri alla olevan ohjemonisteen mukaan. Monisteessa on myös Spectral Analysis-sovellukseen ohjeet. Tämä ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi Vernierin sivuilla.

2) Alota mittaus. Valmista mittauspohjaa ei tarvita, mutta sellainenkin löytyy LoggerPro-ohjelmasta (Tiedosto/Avaa/LoggerPro/En-Us/Experiments/Chemistry With Vernier/ Beer´s law)
kuva7.PNG

2) Voit piirtää kuvaajan LoggerPro-ohjelmassa tai tallentaa mittaustuloksen csv-muodossa. Tämä tiedosto avataan LibreOffisessa ja arvot kopioidaan sekä viedeään haluttuun ohjelmaan (GeoGebra, Tl Nspire, LibreOfficen Calc).

kuva4.png

Lämpötila-anturityö

Työssä mitataan lämpötila-anturilla hapon/emäksen neutraloitumislämpöä. Happo- ja emäsliuoksien pitää olla kohtalaisen väkeviä, jotta lämpötilan muutoksen huomaa.

  1. Kokoa mittauslaitteisto eli tarvitset kalorimetrin ja byretin.
  2. Mittaa tuntematonta happoa/emästä esim. 10 ml kalorimetriin. Mittaa alkulämpötila. Lisää esim. 1 ml emästä/happoa byretistä ja ota lämpötila ylös (huom! erilliset ohjeet).
  3. Kun lämpötila alkaa pienetä, niin ota vielä muutamia tuloksia ylös.
  4. Tallenna Tiedosto/Vie…/CSV…

 

pH-anturi ja pisaralaskuri

Sähkönjohtokykyanturin ohjeet

Spektrofotometrin käyttöohjeet

Lämpötila-anturin käyttöohjeet

Mittauspohjat (lataa ensin omalle koneellesi)

24a Acid-Base Titration.cmbl

16a Conductimetric.cmbl

07b Acid-Base (Drop).cmbl