Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Aineistodata teemaopinnoissa

Teemaopinnot ja aineistodata

Laajemman aineiston käyttö voi olla osana myös koulun teemaopintokurssia tai osana ilmiöpohjaista opetusta. Tällöin mahdollisimma autenttisen datan käyttö on mielekästä ja suotavaa. Verkosta löytyy erilaisia lähteitä avoimen datan lähteiksi. Näitä ovat esimerkiksi

Tilastokeskus
World Bank Data
USGS Earthquake Hazards Programm

Näistä kaksi ensinmainittua ovat monipuolisen aineiston lähteitä, joista varsinkin jälkimmäinen sopii erilaisten globaalien aiheiden käsittelyyn. Kolmas on pelkästään maanjäristyksien seuranta dataa välittävä palvelu.

Tällaisissa laajemmissa opintokokonaisuuksissa opiskelijoiden tehtävänä voi olla erilaisen datan etsiminen, sen esittäminen, visualisointi ja johtopäätösten tekeminen. Voisi ajatella, että näistä datan esittäminen ja visualisointi erityisesti liittyisi matemaattisiin aineisiin.

Tässä pari esimerkkiä tai paremminkin ideaa tällaiseen lähestymistapaan.

Hedelmällisyysluku ja lukutaitoprosentti
Maailman pankin tilastoista löytyy tähän sopivat indikaattorit. Aineistosta tulee hyvin laaja ja kaikkien valtioiden tietoja ei ole edes tässä tietokannassa. Tällöin aineistosta joutuu poistamaan puuttuvien maiden datat ennen varsinaista tilaston esittämistä.
lukutaito ja hedelmallisyys.JPG

Lähde: https://data.worldbank.org/

Maanjäristysten esiintyminen ja niiden voimakkuudet
maanjaristyksia.png
Kuvan lähde: earthquake.usgs.gov <13.10.2015>

ä

ääää
ä