Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

B4

Tehtävänanto

”Lataa seuraavat pisteet taulukkolaskentaohjelmaan sopivassa tiedostomuodossa:

Määritä keskeiset tunnusluvut: minimi, maksimi ja keskiarvo. Piirrä pisteparvi ja sovita siihen regressiosuora.

Mikä on suoran kulmakerroin? Mikä on todennäköinen muuttujan yy arvo, kun x=4,3?”

(Lähde:https://digabi.fi/kokeet/esimerkkitehtavat/matematiikka/matematiikan-esimerkkitehtava-b-osa-2/)
Luettu 2.9.2017

B4 – TI-Nspire

Viedään data laskimeen. Tässä vein ne listat ja taulukot taulukkoon. Kahden muuttujan tilastot -toiminnolla saadaan molempien muuttujien pienin arvo, suurin arvo ja keskiarvo. Lineaarisella regressiolla tehdään suoran sovitus. Samalla saadaan funktio, jonka avulla voidaan laskea y, kun x tiedetään.
Sieppaa.JPG

Sieppaa.JPG
Sieppaa.JPG
Sieppaa.JPG

Vastaus: Muuttujalle x pienin arvo on 0, suurin arvo on 10 ja keskiarvo 4,97.
Muuttujalle y pienin arvo on 0,2, suurin arvo on 10 ja keskiarvo on 5,65.
Lineaarisessa sovituksessa kulmakerroin k=-0,0766 ja y:n arvo on 5,7, kun x =4,3

B4 – Casio

Statistics ohjelmasta
Tuodaan .csv data
Sieppaa.JPG
Casio saattaa muuttaa alussa olevat otsikot nolliksi.CSV-tiedoston muotoa pääsee alla olevasta kohdasta säätämään. Jos muoto on oikein, pitäisi otsikoiden tulla oikein. Turvallisinta kuitenkintenkin avata tiedosto esim. taulukkolaskentaohjelmalla.

image.png

Muuttujat listoissa list1 ja list2. Tiedot saadaan kahden muuttujan data-analyysillä, tai vaihtoehtoisesti main-sovelluksessa

Sieppaa.JPG
Regressiosuora saadaan tilastopuolella, ja funktio saadaan talletettua nimellä y1, y2, ….
Sieppaa.JPG
Ohjelma loi automaattisesti kuvaajan.
Sieppaa.JPG
Luodulla funktio voi laskea arvon vaikka main-sovelluksessa.
Sieppaa.JPG

Vastaus: Muuttujalle x pienin arvo on 0, suurin arvo on 10 ja keskiarvo 4,97.
Muuttujalle y pienin arvo on 0,2, suurin arvo on 10 ja keskiarvo on 5,65.
Lineaarisessa sovituksessa kulmakerroin k=-0,0766 ja y:n arvo on 5,7, kun x =4,3

B4 – GeoGebra

Valitaan tiedostotyyppi, jossa desimaalierottimena piste. Vaihtoehdoista 2, 3 tai 4.
GeoGebran taulukossa hiiren oikealla avautuvasta valikosta valitaan tuo datatiedosto.
Sieppaa.JPG
Valitaan molemmat sarakkeet vuorollaan, tehdään yhden muuttujan analyysi ja valitaan näytä tilastot.
Muuttujalle x
Sieppaa.JPG
Muuttujalle y
Sieppaa.JPG

Tai käytetään taulukkolaskennan funktioita min, max ja keskiarvo

Sieppaa.JPG

Suoran sovitus, valitaan molemmat sarakkeet ja tehdään kahden muuttujan analyysi.

Sieppaa.JPG
Tai
Luodaan datasta pistelista, ja sovitetaan suora esim. seuraavalla tavalla
Sieppaa.JPG

Vastaus: Muuttujalle x pienin arvo on 0, suurin arvo on 10 ja keskiarvo 4,97.
Muuttujalle y pienin arvo on 0,2, suurin arvo on 10 ja keskiarvo on 5,65.
Lineaarisessa sovituksessa kulmakerroin k=-0,0766 ja y:n arvo on 5,7, kun x =4,3

B4 – LibreOffice Calc

B4Libre.png

Tiedostot

B4Libre.ods