Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Materiaalit / Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa / MODUULI 1: Animaatiot ja simulaatiot fysiikan opetuksessa

MODUULI 1: Animaatiot ja simulaatiot fysiikan opetuksessa

Animaatiot ja simulaatiot fysiikanopetuksessa

Animaatio tulee latinan kielen sanasta ”animatio”, joka tarkoittaa elävöittäminen. Animaatioiden avulla voidaan elävöittää myös fysiikan ja kemian opetusta, varsinkin siltä osin, kun tutkimuskohde on hyvin suuri, kuten avaruus, tai pieni, kuten aineen rakenneosat.
The Scale of the Universe, on animaatio, joka kuvaa maailmankaikkeuden rakentumista sen pienimmistä osista aina tunnetun maailmankaikkeuden reunalle saakka.

Simulaatio puolestaan on todellisuuden jäljittelyä. Fysiikan opetuksen tukena simulaatioiden avulla voidaan syventää tutkittavan ilmiön ymmärtämistä. Simulaatiossa käyttäjä voi tehdä tutkimaansa ilmiöön liittyen valintoja tai rajauksia.

Animaatioiden ja simulaatioiden käytön ei ole tarkoitus korvata kokeellisuutta vaan nimenomaan syventää ilmiön oppimista. Niiden avulla on hyvä esimerkiksi läksynkuulustelun tai kokeeseen kertaamisen yhteydessä palauttaa mieleen tutkittuja ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Miksi simulaatioita?

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla, L5

  • Korvaamaan tutkimuksia, joita on mahdotonta tehdä tai välineitä tutkimuksen tekoon ei ole
  • Syventämään tietoa ilmiöstä, jota on vaikea tutkia kokeellisin menetelmin
  • Soveltamaan oppimaansa tietoa arkielämän tilanteissa
  • Tukemaan aiemmin tutkitun ilmiön palauttamista mieleen
  • Tuomaan uuden näkökulman esim. läksynkuulustelun yhteyteen
  • Animaatioita ei ole tarkoitettu korvaamaan kokeellisuutta, vain täydentämään sitä