Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Racket-programmering

DR Racket modul1

DrRacket nr1 (Fullscreen)

DrRacket-1

Om du installerat DrRacket till din egen dator. Starta från ikonen i Windows

 

Programmeringsmiljön

Definitions- och interaktionsfönstren kan ställas in så de är bredvid eller under varandra.

Horisontal eller Vertical Layout på installerad version.

Horisontal eller Vertical Layout på installerad version.
I WeScheme ONLINE är vyn Horisontell dvs interaktionsfönstret är högerom definitionsfönstret.

 

Val av språkets nivå

 

Additionsoperationen som kommando och funktion.

Addition eller summa med beteckningen ’+’ utförs med kommandot (+ 2 3) eller (+ 2 3 4 5) eller (+ 1.2 pi 3.4 -3).
Kommandot skrivs i interaktionsfönstret efter den sk. kommandoprompten eller inmatningsmarkören ’>’.
Kommandoraden avslutas med <Enter> varvid resultatet syns direkt nedanför.
Vill man skriva flera kommandon kan man skriva <Shift-Enter> för att byta rad.

Alternativt kan man skriva kommandot som ett program i definitionsfönstret och trycka på <Run> för att köra programmet.
Om man börjar med kommentarstecknen ;; ignoreras raden av kommandotolken.

 

Kommandostrukturen

En funktion skrivs med parenteser och resultatet skrivs i interaktionsfönstret på ny rad enligt modellen:

(funktionsnamn argument1 argument2)

 

Grundräkneoperationer differens, produkt och kvot.

Grundräkneoperationer differens, produkt och kvot.
Pröva själv enligt mönstret här.

 

Felmeddelanden

Om man inte omger kommandot med parenteser, eller om man har för få argument på nybörjarnivån utförs inte operationen utan man får ett felmeddelande istället. På avancerad nivå räknas (- 3) som -3 och (-) som 0. Pröva hurdana felmeddelanden du får.

 

Grundräkneoperationer med flera operander eller argument.

Grundräkneoperationerna (+, -, *, /) kan ha flera operander eller argument, som de kallas i programmeringssammanhang där operationerna är funktioner som tar in argument och ger ett resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Racket modul1