Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Muuttujat

Ohjelmassa pitää myös pystyä tallentamaan ohjelman suorituksen aikaista tietoa. Tämä tieto voidaan tallentaa muuttujiin. Muuttujat luodaan Tee muuttuja komennolla, joka löytyy Muuttujat ryhmästä.


Tämän jälkeen kysytään muuttujan nimeä. Muuttujan nimen pitää olla ainutkertainen eli se tarkoittaa sitä, että eri muuttujilla ei saa olla sama nimi. Muuttujan nimi myös kannattaa olla kuvaileva eli jos teemme esimerkiksi ohjelman, jossa muuttujiin tallennetaan hahmon vaaka- ja pystysuuntainen koordinaatiston arvo, niin ensimmäinen muuttuja voisi olla nimeltään: vaaka_paikka.

Kuittaa tämä OK:lla. Perusta samalla tavalla toinen muuttuja, jonka nimi on pysty_paikka.

Näet nyt muuttujat ja niiden arvot näyttämön vasemmassa yläreunassa. Lisätään muuttujille liukupalkki eli säädin. Paina hiiren oikeaa painiketta muuttujan päällä ja valitse komento säädin, jolloin muuttujan alle ilmestyy säädin. Lisää säädin myös toiselle muuttujalle.

Paina uudestaan hiiren oikeaa painiketta säätimen päällä ja ota avautuvasta valikosta komento: muuta säätimen arvoja.

Laita muuttujalle vaaka_paikka vähimmäisarvoksi -240 ja enimmäisarvoksi 240. Vastaavalla tavalla laita muuttujalle pysty_paikka vähimmäisarvoksi -180 ja enimmäisarvoksi 180. Tehdään vielä ohjelma, jossa hahmo muuttaa paikkaa liukupalkin avulla eli ohjelma on seuraavanlainen.


Kun muutamme säätimen arvo, niin tämä arvo välitetään muuttujalle. Tämä arvo pysyy muuttujassa, kunnes muuttuja saa uuden arvon. Kun laitamme muuttujat: mene sijaintiin x: y:-komentoon, niin hahmo menee siihen paikkaan, joka on muuttujan arvo.