Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Materiaalit / Taidetta ohjelmoimalla / 10. Animaatiot / Hahmon liikkeen animointi

Hahmon liikkeen animointi

Hahmon piirtäminen

Piirretään ensin avaruusalus. Aluksi kannattaa piirtää hahmo paperille, josta on helppo lukea koordinaattipisteet.

Piirretään aluksi kolme suorakulmiota eli käytämme rect-komentoja. Aluksi kuitenkin asetetaan viivan paksuus arvoon 3 ja asetamme täyttövärin.
Seuraavaksi piirrämme vaalemman sävyisen kolmion elin ensin asetamme täyttövärin ja sitten piirrämme kolmion triangle-komennollsa. Katsomme ensin kuvasta kolmion nurkkapisteet, jota ovat (150,100), (50,200) ja (250,200) ja sitten kirjoitamme koodin.

Seuraavaksi piirrämme viisikulmion eli tarvitsemme monikulmio-komentoa, jonne syötämme viisikulmion nurkkapisteet. Aluksi tummennamme värisävyä fill-komenolla ja sitten kirjoitamme monikulmion seuraavasti.

Lopuksi piirräämme keltaisen ikkunan ellipse-komennolla.

Olemme saaneet luotua seuraavanlaisen ohjelman, joka piirtää avaruusaluksen.

function setup() {
 createCanvas(600, 600); // Ikkunan koko 600 x 600
}

function draw() {
 background(255); // Taustaväri valkoinen
 
 strokeWeight(3);   // Viivan paksuus 3
 fill(200,50,0);    // Täyttöväri
 rect(70,130,20,100); // Suorakulmio
 rect(210,130,20,100); // Suorakulmio
 rect(110,200,80,40); // Suorakulmio
 
 fill(250,100,0);         // Täyttöväri
 triangle(150,100,50,200,250,200); // Kolmio
 
 fill(180,80,0);     // Täyttöväri
 beginShape();      // Aloita monikulmio
  vertex(150,50);
  vertex(170,100);
  vertex(200,220);
  vertex(100,220);
  vertex(130,100);
 endShape(CLOSE);     // Lopeta monikulmio
 
 fill(255,255,0);     // Täyttöväri 
 ellipse(150,125,40,50); // Ellipsi
 
}

 

Hahmosta aliohjelma

Kun olet saanut oman hahmosi grafiikka-komennot kirjoitettua, niin siitä kannattaa sen jälkeen tehdä oma aliohjelmansa. Laita aliohjelmaan heti alkuun translate(x,y)-komento, jotta voit liikutella hahmoa, sekä scale(koko)-komento, jotta voit muuttaa hahmon kokoa. Jos koko on yli yksi, niin hahmo suurenee. Jos koko on alle yksi, niin hahmo pienenee. Lisäksi aliohjelmassa pitää olla push(); ja pop(); komennot, joiden väliin kaikki muut komennot tulevat. Voit käyttää seuraavaa pohjaa omissa animaatioissa.

var pysty = 600;      // Origon alkupaikka pystysuunnassa
var vaaka = 150;      // Origon alkupaikka vaakasuunassa
var koko = 1;        // Hahmon skaalaus-kerroin
function setup() {
 createCanvas(600, 600);  // Ikkunan koko
}

function draw() {
 background(100,100,255); // Tyhjennä ja väritä tausta
 hahmo(vaaka,pysty,koko); // Aliohjelman kutsuminen
}
// Aliohjelma hahmo
function hahmo(x, y, koko) {
 push();          // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y);      // Siirrä hahmo (=origo) paikkaan (x,y)
 scale(koko);       // Suurenna/pienennä hahmoa
  
 // Tähän hahmon komennot
 pop();          // Palauta koordinaatisto muistista
}

Lisätään tähän pohjaan edellä tehdyt piirtokomennot, jotka piirtävät avaruusaluksen ja lisätään vielä laskuri, niin saamme avaruusaluksen liikkumaan alhaalta ylös. If-lauseella saamme avaruusaluksen palautettua alas.

var pysty = 600;          // Hahmon paikka pystysuunnassa
var vaaka = 150;          // Hahmon paikka vaakasuunnassa
var koko = 1;           // Hahmon koon skaalaus-kerroin
function setup() {
 createCanvas(600, 600);     // Ikkunan koko
}

function draw() {
 background(100,100,255);     // Tyhjennä tausta ja väritä se
 pysty--;             // Vähennä laskurimuuttujaa pysty yhdellä
 hahmo(vaaka,pysty,koko);     // Kutsutaan aliohjelmaa
 if (pysty < -200) {       // Jos muuttuja pysty on pienempi kuin -200, niin silloin
  pysty = 600;          // Anna pysty-muuttujalle arvo 600
 }                // Lopeta jos-lause
}

function hahmo(x, y, koko) {
 push();             // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y);         // Liikuta hahmoa
 scale(koko);           // Skaalaa hahmoa

 // Tästä alkaa oman hahmon piirtokomennot
 strokeWeight(3);
 fill(200,50,0);
 rect(70,130,20,100);
 rect(210,130,20,100);
 rect(110,200,80,40);
 fill(250,100,0);
 triangle(150,100,50,200,250,200);
 fill(180,80,0);
 beginShape();
  vertex(150,50);
  vertex(170,100);
  vertex(200,220);
  vertex(100,220);
  vertex(130,100);
 endShape(CLOSE);
 fill(255,255,0);
 ellipse(150,125,40,50);
 // Tähän loppuu oman hahmon piirtokomennot
 pop();             // Palauta koordinaatisto muistista
}

Jolloin saamme avaruusaluksen liikkumaan seuraavasti

Hahmon liikuttelu

Katsotaan vielä kuinka luomaamme hahmoa voidaan liikutella liukupalkeilla eli kuinka aliohjelmaa voidaan ohjata.

var sSlider; // Määrietllään muuttujat liukupalkkeja varten
var bSlider;
var cSlider;
var dSlider;
function setup() {
 createCanvas(600, 600);        // Ikkunan koko 600 x 600
 aSlider = createSlider(0, 600, 300);  // Määritellään liukupalkit
 aSlider.position(10, 20);
 bSlider = createSlider(0, 600, 300);
 bSlider.position(160, 20);
 cSlider = createSlider(0.2, 10, 1);
 cSlider.position(310, 20);
 dSlider = createSlider(-360, 360, 0);
 dSlider.position(460, 20);
}

function draw() {
 background(0);            // Tyhjennä tausta

 var x = aSlider.value();       // Muuttujat joihin tallennetaan liukupalkin arvot
 var y = bSlider.value();
 var koko = cSlider.value();
 var kulma = dSlider.value();

 hahmo(x,y,koko,kulma);        // Aliohjelman kutsuminen
}

function hahmo(x, y, koko,kulma) {
 var w = 150;             // Pyöritys pisteen korjaus
 var h = 150;
 push();               // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y);           // Liikuta hahmoa
 rotate(radians(kulma));       // Pyöritä hahmoa
 scale(koko);             // Skaalaa hahmoa
 // Tästä alkaa oman hahmon piirtokomennot
 strokeWeight(3);
 fill(200,50,0);
 rect(70-w,130-h,20,100);
 rect(210-w,130-h,20,100);
 rect(110-w,200-h,80,40);
 fill(250,100,0);
 triangle(150-w,100-h,50-w,200-h,250-w,200-h);
 fill(180,80,0);
 beginShape();
  vertex(150-w,50-h);
  vertex(170-w,100-h);
  vertex(200-w,220-h);
  vertex(100-w,220-h);
  vertex(130-w,100-h);
 endShape(CLOSE);
 fill(255,255,0);
 ellipse(150-w,125-h,40,50);
 // Tähän loppuu oman hahmon piirtokomennot
 pop();       // Palauta koordinaatisto
}

Ohjelma toimii seuraavasti.

Taustan lisääminen

Yhdistetään lopuksi animaatio ja tausta, joka on omalla tasolla. Tällöin voimme ohjelmoida näitä erillisinä ja se helpottaa visuaalisen ilmeen luomisessa. Koodi on seuraavanlainen.

var pysty = 650; // Hahmon pystysuuntainen aloituspaikka
var vaaka = 300; // Hahmon vaakasuuntainen aloituspaikka
var koko = 1;   // hahmon skaalaus eli 1 = alkuperäinen koko
var laskuri = 0; // 


var tausta; // Luodaan muuttuja taustatasoa varten
function setup() {
 createCanvas(600, 600);       // Ikkunan koko on 600 x 600
 tausta = createGraphics(600, 600); // Luodaan taustataso, jonka koko on 600 x 600
 tausta.clear();           // Tyhjennä taustataso
 
 
}

function draw() {
  background(0);       // Tyhjennä tausta 
 
  // Alempi-taso
  tausta.noStroke();
  tausta.fill(random(200),random(200),random(200),100);
  tausta.ellipse(random(600),random(600),50,50);
  image(tausta, 0, 0);                       
 
  // Ylempi taso 
  pysty--;
  vaaka = 300+200*sin(radians(pysty));
  hahmo(vaaka,pysty,koko,0);
  if (pysty < -250) {
   pysty = 650;
  }
 
}

function hahmo(x, y, koko,kulma) {
 var w = 150; // Pyöritys pisteen korjaus
 var h = 150;
 push();     // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y); // Liikuta hahmoa
 rotate(radians(kulma)); // Pyöritä hahmoa
 scale(koko);  // Skaalaa hahmoa
 // Tästä alkaa oman hahmon piirtokomennot

 strokeWeight(16);
 stroke(255,255,255);
 laskuri++;
 if (laskuri % 5 == 0) {
   line(80-w,220-h,80-w,320-h);
   line(220-w,220-h,220-w,320-h);
 }
 stroke(0);
 strokeWeight(3);
 fill(200,50,0);
 rect(70-w,130-h,20,100);
 rect(210-w,130-h,20,100);
 rect(110-w,200-h,80,40);
 fill(250,100,0);
 triangle(150-w,100-h,50-w,200-h,250-w,200-h);
 fill(180,80,0);
 beginShape();
  vertex(150-w,50-h);
  vertex(170-w,100-h);
  vertex(200-w,220-h);
  vertex(100-w,220-h);
  vertex(130-w,100-h);
 endShape(CLOSE);
 fill(255,255,0);
 ellipse(150-w,125-h,40,50);

 // Tähän loppuu oman hahmon piirtokomennot
 pop();
}

Valmis animaatio taustan kanssa näyttää seuraavanlaiselta.