Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Esimerkki peli

Yhdistetään hahmon ohjailu nuolinäppäimillä ja taulukkoidea ja luodaan peli, jossa avaruusalus väistelee putoavia meteoriittejä (ympyröitä). Ympyröillä on paikka (x,y) joiden arvot sijoitamme taulukkoon. Ympyrä sijoitetaan ikkunan yläreunassa taulukkoon ja poistetaan taulukosta ikkunan alareunassa. Ympyrän vaakasuuntainen paikka x arvotaan satunnaisesti ikkunan leveyden mukaan. Ympyrän pystysuuntainen paikka on alussa y = 0, mutta se kasvaa laskurin avulla. Käytänössä jokaisen ympyrän y arvoa taulukossa kasvatetaan laskurin pallot[a].y = pallot[a].y+nopeus avulla, missä a on for-silmukan muuttuja, joka käy läpi taulukon kaikki solut. Kokonainen ohjelma on seuraava.

var paikkax = 200;      // Aluksen vaakasuuntainen paikka alussa
var paikkay = 550;      // Aluksen pystysuuntainen paikka alussa
var koko = 20;        // Aluksen koko
var muutos = 0.2;      // Aluksen nopeus
var pisteet = 0;       // Pisteet alussa
var pallot = [];       // Luodaan pallot taulukko
var r = 10;         // Meteoriitin (ympyrän) säde
var nopeus = 2;       // Meteoriitin nopeus
function setup() {
 createCanvas(600, 600);         // Ikkunan koko
 pallot[0] = { x:random(width), y:0 };  // Sijoitetaan ensimmäinen ympyrä taulukkoon 
 textSize(20);              // Tekstin koko 20
 button = createButton('Uusi peli');   // Luo painonappi button
 button.position(500, 20);        // Painonapin paikka oikean yläreuna eli piste (500,20)
 button.mousePressed(UusiPeli);      // Kun painonappia painetaan, niin kutsu UusiPeli funktiota
}

function draw() {
 background(200,200,0);            // Tyhjennä tausta
 fill(255,0,0);                // Aseta punainen täyttöväri ympyrää varten
 
 for (var a=0; a< pallot.length; a++) {    // Käy taulukon solut läpi
  ellipse(pallot[a].x,pallot[a].y,2*r,2*r); // Piirrä ympyrät, jossa paikka luetaan taulukosta
  pallot[a].y=pallot[a].y+nopeus;      // Kasvata y:n arvoa nopeuden verran (= ympyrä liikkuu alaspäin)
 
  if (pallot[a].y == 50) {          // 50 px välein
     pallot.push ({            // Luo uusi ympyrä taulukkoon
      x: random(width),         // Arvotaan vaakasuuntainen paikka
      y: 0                // Sijoitetaan ikkunan yläreunaan
     })
     
  }
   if (pallot[a].y > (height+r)) {      // Jos ympyrä saavuttaa alareunan
     pallot.shift();           // Poista ympyrä taulukosta
     pisteet++;              // Anna yksi piste, koska väistely on onnistunut
  } 
  
  if (keyIsPressed) {                        
  // Jos painiketta painettu
   if ((keyCode == LEFT_ARROW) && (paikkax > koko)) {        
  // Jos vasen pohjassa ja ei vielä ikkunan vasemmassa reunassa
   paikkax=paikkax-muutos;                     
   // Liiku vasemmalle pienentämällä paikkax:n arvoa muutoksen verran
   }                                 
   // Lopeta jos
   if ((keyCode == RIGHT_ARROW) && (paikkax < (width-koko))) {    
   // Jos oikea pohjassa ja ei vielä ikkunan oikeassa reunassa
   paikkax=paikkax+muutos;                     
   // Liiku oikealle kasvattamalla paikkax:n arvoa muutoksen verran
   }                                 
   // Lopeta jos
  }                                 
  // Lopeta ulompi jos (KeyIsPressed)
  hahmo(paikkax,paikkay,koko/100,0);
  // Jos ympyrä on avaruusaluksen sisällä
  if ( ((pallot[a].x+r) > paikkax) && ((pallot[a].x-r) < (paikkax+koko)) && 
    ((pallot[a].y+r) > paikkay) && ((pallot[a].y-r) < (paikkay+koko)) ) {
   noLoop();              // Niin lopeta peli lopettamalla toisto draw-lohkosta
  }
 }
 fill(0);                 // Tekstin väri musta
 text("Pisteet: "+pisteet,10,50);     // Näytä pisteet
}

function hahmo(x, y, koko,kulma) {
 var w = 150; // Pyöritys pisteen korjaus
 var h = 150;
 push();     // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y); // Liikuta hahmoa
 rotate(radians(kulma)); // Pyöritä hahmoa
 scale(koko);  // Skaalaa hahmoa
 // Tästä alkaa oman hahmon piirtokomennot

 strokeWeight(3);
 fill(200,50,0);
 rect(70-w,130-h,20,100);
 rect(210-w,130-h,20,100);
 rect(110-w,200-h,80,40);
 fill(250,100,0);
 triangle(150-w,100-h,50-w,200-h,250-w,200-h);
 fill(180,80,0);
 beginShape();
  vertex(150-w,50-h);
  vertex(170-w,100-h);
  vertex(200-w,220-h);
  vertex(100-w,220-h);
  vertex(130-w,100-h);
 endShape(CLOSE);
 fill(255,255,0);
 ellipse(150-w,125-h,40,50);

 // Tähän loppuu oman hahmon piirtokomennot
 pop();
}

function UusiPeli() {
 pallot = [];
 pallot[0] = { x:random(width), y:0 };
 paikkax = 200;
 paikkay = 550;
 pisteet = 0;
 loop();
}


Voit testa peliä tässä. Avaruusalus liikkuu vasemmalle ja oikealle nuolinäppäimillä. Jos peli ei tottele nuolinäppäimiä, niin voit aluksi napsauttaa pelin päällä hiiren vasemmalla painikkeella, jotta ikkuna on valittu. Huomaa, että tätä peliä ei voi ohjata tabletilla.

Paranneltu peli

Parannetaan peliä vielä siten, että alus voi ampua (neliöitä). Ammuksia varten tarvitsemme toisen taulukon, johon ammukset sijoitetaan ja josta ne poistetaan. Lisäksi tarvitsemme ehdon, että onko ympyrä (= meteoriitti) neliön (=ammus) sisäpuolella. Jos on niin siinä tapauksessa poistamme ympyrän taulukosta eli taulukon keskeltä. Poisto taulukon keskeltä onnistuu splice-komennolla. Katsotaan koodia tarkemmin.

var paikkax = 200;  // Aluksen aloituspaikka vaakasuunnassa
var paikkay = 550;  // Aluksen aloituspaikka pystysuunnassa
var koko = 20;    // Aluksen koko
var muutos = 0.2;   // Aluksen nopeus
var pisteet = 0;   // Pisteet alussa
var ammuttu = false; // Ei vielä ammuttu, muuttuja estää sarjatulen
var laskuri = 0;   // Laskuri-muuttuja meteoriitteja varten, jotka luodaan laskurin avulla
var pallot = [];   // Luodaan pallot-taulukko (=meteoriitit)
var ammukset = [];  // Luodaan ammukset-taulukko (=ammukset)
var r = 10;      // Ympyrän säde
var r2 = 20;     // Neliön koko
var nopeus = 2;    // Meteoriitin (Ympyrän) nopeus
var nopeus2 = 5;   // Ammuksen (Neliön) nopeus

function setup() {
 createCanvas(600, 600);        // Ikkunan koko 600x600
 pallot[0] = { x:random(width), y:0 }; // Sijoitetaan ensimmäinen ympyrä taulukkoo
 textSize(20);             // Tekstin koko 20
 button = createButton('Uusi peli');  // Luodaan painonappi
 button.position(500, 20);       // painonapin paikka
 button.mousePressed(UusiPeli);     // Kun painonappia painetaan, niin kutsutaan funktiota UusiPeli
}

function draw() {            
 laskuri++;               // Kasvata laskuria
 if (laskuri%50 == 0) {         // Kun laskuri saa arvoja 50,100,150,200,250,... jne
     pallot.push ({         // niin luodaan uusi ympyrä
      x: random(width),      // Arvotaan vaakasuuntainen paikka
      y: 0             // Sijoitetaan ikkunan yläreunaan
     });
 }
 background(200,200,0);              // Tyhjennä ikkuna
 fill(255,0,0);                  // Punainen täyttöväri
 
 for (var a = (pallot.length-1); a >= 0; a--) {  // Käydään pallo-taulukko läpi lopusta alkuun
  ellipse(pallot[a].x, pallot[a].y ,2*r,2*r);  // Piirrä ympyrät
  pallot[a].y=pallot[a].y+nopeus;        // Liikuta ympyröitä alaspäin kasvattamalla y:n arvoa taulukossa
   if (pallot[a].y > (height+r)) {        // Jos ympyrä on ikkunan alareunassa
     pallot.shift();             // niin poista ympyrä taulukosta
     pisteet++;                // Anna piste lisää koska olet väistellyt onnistuneesti
  } 
  // Avaruusaluksen ohjaus rakenne
  if (keyIsPressed) {                      
  // Jos näppäintä painettu
   if ((keyCode == LEFT_ARROW) && (paikkax > koko)) {      
   // Jos vasemmalle painettu ja ei olla vielä reunassa
   paikkax=paikkax-muutos;                   
   // Liikuta avaruusalusta vasemmalle laskurin avulla
   }                               
   // Lopeta jos
   if ((keyCode == RIGHT_ARROW) && (paikkax < (width-koko))) {  
   // Jos oikealle painettu ja ei olla vielä reunassa
   paikkax=paikkax+muutos;                   
   // Liikuta avaruusalusta oikealle laskurin avulla
   }                               
   // Lopeta jos
   if (key == char(32)) {                    
   // Jos painettu välilyönti painiketta
    if (ammuttu == false) {                   
   // Eikä vielä ammuttu
     ammukset.push ({                     
   // Niin silloin luo neliö ammukset-taulukkoon
      x2: paikkax-10,                     
    // Ammuksen aloituspaikka avaruusaluksen mukaan
      y2: paikkay-30                     
    // Ammuksen aloituspaikka avaruusaluksen mukaan
     });
     ammuttu = true;                      
    // Muuta arvo ammuttu eli voi ampua uudestaan
    }                              
    // ennen kuin on vapauttanut painalluksen
   }
  } else {                            
    // Jos ei painike ole pohjassa
     ammuttu = false;                     
    // niin anna lupa ampua uudestaan
  }
  hahmo(paikkax,paikkay,koko/100,0);               
  // Piirrä avaruusalus paikkaan (paikkax, piakkay)
  
  // Tarkistetaab onko meteoriitti osunut avaruusalukseen
  if ( ((pallot[a].x+r) > paikkax) && ((pallot[a].x-r) < (paikkax+koko)) && ((pallot[a].y+r) > paikkay) 
    && ((pallot[a].y-r) < (paikkay+koko)) ) {
   noLoop();             // Lopeta toisto 
   textSize(100);           // Tekstin koko
   fill(255,0,255);          // Tekstin väri
   text("Game Over",50,height/2);   // Tulosta teksti: Game Over
  }
  
  // Tarkistetaan onko meteoriitti osunut ammukseen
  for (var b = (ammukset.length-1); b >= 0; b--) {
   if ( ((pallot[a].x+r) > ammukset[b].x2) && ((pallot[a].x-r) < (ammukset[b].x2+r2)) 
   && ((pallot[a].y+r) > ammukset[b].y2) && ((pallot[a].y-r) < (ammukset[b].y2+r2)) ) {
     pallot.splice(a,1);      // Poista meteoriitti eli ympyrä
     ammukset.splice(b,1);     // Poista ammus eli neliö
     pisteet = pisteet+10;     // Anna 10 pistettä hyvästä osumasta
     background(255);       // Välähdys osumisen merkiksi    
  } // Lopeta jos
  } // Lopeta for-silmukka
 } // Lopeta ulompi for-silmukka
 
 // Ammusten liikkuminen for-silmukan avulla
  for (var c=0; c< ammukset.length; c++) {     // Käydään läpi ammustaulukko läpi
   fill(0,0,255);                 // Ammuksen väri sininen
   rect(ammukset[c].x2, ammukset[c].y2, r2, r2);  // Piirrä ammukset eli neliöt
   ammukset[c].y2 = ammukset[c].y2 - nopeus2;   // Liikuta ammuksia ylöspäin vähentämällä laskuria
   if (ammukset[c].y2 < 0) {            // Jos ammus yläreunassa
     ammukset.shift();             // niin silloin poista ammus
   } // Lopeta jos 
  } // Lopeta for-silmukka
 
 fill(0);              // Musta tekstin väri
 textSize(20);           // Tekstin koko
 text("Pisteet: "+pisteet,10,50);  // Tulosta pisteet
}

function hahmo(x, y, koko,kulma) {
 var w = 150; // Pyöritys pisteen korjaus
 var h = 150;
 push();     // Koordinaatisto muistiin
 translate(x,y); // Liikuta hahmoa
 rotate(radians(kulma)); // Pyöritä hahmoa
 scale(koko);  // Skaalaa hahmoa
 // Tästä alkaa oman hahmon piirtokomennot

 strokeWeight(3);
 fill(200,50,0);
 rect(70-w,130-h,20,100);
 rect(210-w,130-h,20,100);
 rect(110-w,200-h,80,40);
 fill(250,100,0);
 triangle(150-w,100-h,50-w,200-h,250-w,200-h);
 fill(180,80,0);
 beginShape();
  vertex(150-w,50-h);
  vertex(170-w,100-h);
  vertex(200-w,220-h);
  vertex(100-w,220-h);
  vertex(130-w,100-h);
 endShape(CLOSE);
 fill(255,255,0);
 ellipse(150-w,125-h,40,50);

 // Tähän loppuu oman hahmon piirtokomennot
 pop();
}

function UusiPeli() {
 pallot = [];
 ammukset = [];
 pallot[0] = { x:random(width), y:0 };
 paikkax = 200;
 paikkay = 550;
 pisteet = 0;
 loop();
}

Valmis peli näyttää tältä. Myös tässä napsauta kerran hiirellä ikkunan päällä, ennen kuin ohjata alusta nuolinäppäimillä. Avaruusalus ampuu neliöitä, kun painat nuolinäppäintä.

P5.JS YouTube-kurssi

Haluatko oppia p5.js ohjelmointia lisää? Coding Train on tehnyt YouTube-soittolistan, jossa on kokonainen kurssi P5.js-ohjelmoinnista.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRqwX-V7Uu6Zy51Q-x9tMWIv9cueOFTFA

Kirjastojen käyttö

Mikäli sinua kiinnostaa peliohjelmointi, niin siinä tapauksessa kanttaa tutustua seuraaviin JavaScript-kirjastoihin.

Kirjastoissa on valmiit toiminnot hahmojen liikkumiseen ja animointiin. Lisätietoja kirjastojen käytöstä ja niillä luoduista peleistä on löydettävissä myös YouTubesta. Kokosin tähän muutamia linkkejä. YouTubesta löytyy paljon ohjeita myös p5.js ohjelmointiin.