Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Random-funktio

Satunnaislukuja voidaan arpoa komennolla: random(luku); jolloin arvotaan desimaaliluku välillä [0,luku]. Komennon voi myös kirjoittaa muodossa: random(luku1,luku2); jolloin arvotaan desimaaliluku väliltä [luku1,luku2]. Jos haluat pyöristää arvotun desimaaliluvun kokonaisluvuksi, niin ympärillä voi tällöin käyttää round(desimaaliluku); funktiota. Katsotaan ensin muutamia esimerkkejä.

Komento Merkitys
random(255); Arpoo desimaaliluvun väliltä 0…255.
round(random(255)); arpoo kokonaisluvun väliltä 0…255.
random(100,200); Arpoo desimaaliluvun väliltä 100…200.
round(random(-10,10); Arpoo kokonaisluvun väliltä -10…10.
random(20,80); Arpoo desimaaliluvun väliltä 20…80
random(-15,-5); Arpoo desimaaliluvun väliltä -15…-5

Tehdään ohjelma, jossa arvotaan satunnainen väri. RGB-väri asetetaan arpomalla R, G ja B arvot väliltä 0…255. Lisäksi arvotaan myös läpinäkyvyys arvo väliltä 100…200. Piirretään neliö, jonka koko on 100 x 100, satunnaiseen paikkaan eli arvotaan neliön vaaka- ja pystysuuntainen paikka väliltä 0…600, joka on myös ikkunan koko.

P5.js-koodi

function setup() {
 createCanvas(600, 600); // Ikkunan koko 600x600
 background(0);     // Taustaväri valkoinen
}

function draw() {
 fill(random(255),random(255),random(255),random(100,200));    // Arvotaan satunnainen väri
 rect(random(600),random(600),100,100);              // Piirretään 100x100 neliö satunnaiseen paikkaan
}

Huomio: Arpominen pitää laittaa draw-funktion sisälle, koska draw-funktio on ikuisessa silmukassa. Jos arpominen laitettaisiin setup-funktion sisälle, niin arpominen tapahtuisi vain kerran.