Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Monikulmio

Mitkä ovat tähden koordinaattipisteet? Kootaan ne taulukkoon

Piste x y
A 250 50
B 300 150
C 400 150
D 350 250
E 400 350
F 300 350
G 250 450
H 200 350
I 100 350
J 150 250
K 100 150
L 200 150

Kuinka tähti voitaisiin ohjelmoida? Se onnistuu monikulmio-komenolla. Monikulmio komento alkaa beginShape(); komennolla ja loppuu endShape(CLOSE); komentoon. Tähän väliin voimme luetella monikulmioon tulevat pisteet vertex(x,y); komennoilla. Vertext(x,y)-komentoja voi olla kuinka paljon tahansa. Monikulmio työkalulla voitaisiin piirtää myös piste, viiva, kolmio ja nelikulmio. Ohjelma, joka piirtää kuvan mukaisen tähden on seuraava.

function setup() {
 createCanvas(500, 500); // Aseta ikkunan kooksi 500 x 500
 strokeWeight(3);    // Aseta viivan paksuudeksi 3
}

function draw() {
 background(255,255,0); // Aseta taustaväriksi keltainen
 fill(255,0,0);     // Aseta täyttöväriksi punainen
 beginShape();      // Aloita monikulmio
  vertex(250,50);    // Piste A
  vertex(300,150);   // Piste B
  vertex(400,150);   // Piste C
  vertex(350,250);   // Piste D
  vertex(400,350);   // Piste E
  vertex(300,350);   // Piste F
  vertex(250,450);   // Piste G
  vertex(200,350);   // Piste H
  vertex(100,350);   // Piste I
  vertex(150,250);   // Piste J
  vertex(100,150);   // Piste K
  vertex(200,150);   // Piste L
 endShape(CLOSE);    // Lopeta monikulmio
}

 

Monikulmion liikuttelu hiirellä

Kuinka monikulmiota voitaisiin liikutella hiirellä? Koska on hieman hankalaa laittaa jokaiseen monikulmion pisteeseen (mouseX,mouseY) komentoja siten, että lisäksi vielä lasketaan muiden pisteiden etäisyys suhteessa ensimmäiseen valittuun pisteeseen. Onneksi tähän löytyy helpompi ratkaisu. Voit käyttää komentoa: translate(mouseX,mouseY); kuvioiden siirtelyyn. Komento itse asiassa siirtää origoa eli kaikkia kuvoita ikkunassa samaan aikaan. Joten on parempi laittaa sekä kuvio, että translate(mouseX,mouseY); komento komentojen push(); ja pop(); väliin. Komento push(); ottaa koordinaatiston muistiin ja komento pop(); palauttaa koordinaatiston muistista.

push(); 
 translate(mouseX,mouseY);
 // Lisää tähän siirrettävä kuvio
pop();

Tehdään tästä ideasta kokonainen ohjelma eli piirretään nuoli ja siirretään sitä hiirellä. Ohjelman koodi on seuraavanlainen.

function setup() {
 createCanvas(600, 600); // Ikkunan koko 600 x 600
 strokeWeight(3);     // Viivan paksuus 3
}

function draw() {
 background(255,255,0);        // Tyhjennä tausta ja väritä se
 fill(255,0,0);            // Aseta punainen täyttöväri
 push();               // Ota koordinaatisto muistiin
  translate(mouseX-200,mouseY-250);  // Siirrä koordinaatistoa hiiren avulla
  beginShape();            // Aloita monikulmio
  vertex(100,200);
  vertex(200,200);
  vertex(200,150);
  vertex(300,250);
  vertex(200,350);
  vertex(200,300);
  vertex(100,300);
  endShape(CLOSE);          // Lopeta monikulmio
 pop();                // Palauta koordinaatisto muistista
}

​Monikulmion pisteistä muodostuu nuoli. Nuolen keskipiste laskettuna ikkunan vasemmasta yläreunasta on 200 oikealle ja 250 alaspäin, niin siksi translate(mouseX,mouseY); komento kirjoitetaan muotoon translate(mouseX-200,mouseY-250); niin saadaan hiiri siirrettyä nuolen keskelle. Ilman tätä siirrosta nuoli olisi aina origossa. Ohjelman suoritus näyttää tältä.

Olisiko mahdollista arpoa taustaan ympyröitä ja samalla liikutella monikulmiota? Kyllähän se onnistuu, joudumme nyt luomaan uuden tason, johon arpominen suoritetaan. Muutetaan koodia seuraavasti.

var tausta; // Luodaan muuttuja taustatasoa varten
function setup() {
 createCanvas(600, 600);       // Ikkunan koko on 600 x 600
 tausta = createGraphics(600, 600); // Luodaan taustataso, jonka koko on 600 x 600
 tausta.clear();           // Tyhjennä taustataso
 strokeWeight(3);          // Aseta viivan paksuus 3
}

function draw() {
 background(255,255,0);       // Tyhjennä tausta ja väritä se keltaiseksi
 
 // Taustataso
 tausta.fill(random(255), random(255), random(255), random(255)); // Arvotaan täyttöväri
 tausta.ellipse(random(width), random(height), 100, 100);     // Arvotaan ympyrä satunnaiseen paikkaan
 image(tausta, 0, 0);                       // Sijoitetaan ympyrä taustatasolle
 
 // Ylempi taso 
 fill(255,0,0);           // Aseta Punainen täyttöväri
 push();               // Ota koordinaatisto muistiin
  translate(mouseX-200,mouseY-250); // Siirrä koordinaatistoa
  beginShape();           // Aloita monikulmio
  vertex(100,200);
  vertex(200,200);
  vertex(200,150);
  vertex(300,250);
  vertex(200,350);
  vertex(200,300);
  vertex(100,300);
  endShape(CLOSE);          // Lopeta monikulmio
 pop();                // palauta monikulmio muistista
}

Ohjelma toimii nyt seuraavasti.