Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Yhteenveto

Palautetaan mieliin millainen on jos-valintalause Scratch-ohjelmoinnissa. Tehdään ohjelma, jossa on pituus muuttuja, joka saa alussa arvon 40. Tehdään kolme ehtoa. 1) Jos pituus on suurempi kuin 50, niin ohjelma tulostaa: ”Olen yli 50 cm pitkä.” 2) Jos pituus on pienempi kuin 50, niin ohjelma tulostaa: ”Olen alle 50 cm pitkä.” 3) Jos pituus on yhtä suuri kuin 50, niin ohjelma tulostaa: ”Olen tasan 50 cm pitkä.” Ohjelma tehdään Scratch:ssä seuraavasti.

Tehdään vastaava ohjelma P5.js-ohjelmointiympäristössä.

function setup () {
   createCanvas(400,400);
   fill(0);
}
function draw () {
   background(255);
   var pituus = 40;
   if (pituus > 50) {
     text("Olen yli 50 cm pitkä",10,100);
   }
   if (pituus < 50) { 
     text("Olen alle 50 cm pitkä",10,100); 
   }
   if (pituus == 50) { 
     text("Olen tasan 50 cm pitkä",10,100); 
   }
}

Tässä esimerkissä teimme jokaiselle vaihtoehdolle oman ehtonsa. Kokeile muuttaa muuttujan pituus arvoa ja suorita ohjelma uudestaan. Koska ehdot ovat erilliset, niin vain yksi ehto voi kerrallaan pitää paikkansa. Jos ehto on voimassa, niin silloin suoritetaan kaarisulkeiden sisällä oleva ohjelma. Mikäli ehto ei ole voimassa, niin silloin ei tehdä mitään. Yleisesti ottaen if-lause määritellään seuraavasti.

if (ehto) {
   Komennot;
}

Katsotaan vielä toisenlaista ehtolausetta eli jos-tai muuten valintalausetta. Tehdään ohjelma, jossa määritellään pituus-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo. Tehdään ehto, että jos pituus-muuttujan arvo on pienempi kuin 50, niin silloin tulostetaan ”Olen alle 50 cm pitkä”, kaikissa muissa tapauksissa tulostetaan: ”Olen vähintään 50 cm pitkä”.

Tehdään vastaava ohjelma P5.js-ohjelmointiympäristössä. Eli kyseessä on if-else rakenne.

function setup () {
   createCanvas(400,400);
   fill(0);
}
function draw () {
   background(255);
   var pituus = 50;
   if (pituus < 50) {
     text("Olen alle 50 cm pitkä",10,100);
   } else { 
     text("Olen vähintään 50 cm pitkä",10,100); 
   }
}

Yleisesti ottaen if-else-lause määritellään seuraavasti.

if (ehto) {
   Komennot 1;
} else {
   Komennot 2;
}

Jos ehto on voimassa, niin silloin suoritetaan komennot 1, kaikissa muissa tapauksissa komennot 2.

Ehdoissa käytetään seuraavia vertailuoperaattoreita.

Vertailuoperaattori Merkitys
> Suurempi kuin
< Pienempi kuin
>= Suurempi tai yhtä suuri kuin
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin
== Yhtä suuri kuin
!= Eri suuri kuin