Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Ympyräliike

Pallo ympyräradalla

Kuinka kiertoliike ympäri tehtäisiin? Käytännössä pitää tehdä kaksi asiaa. Ensin pitää siirtää origo ikkunan keskelle komennolla: translate(width/2, height/2); jonka jälkeen pyöritys onnistuu komennolla: rotate(radians(laskuri)); Jos laskuri kasvaa, niin pyöritys tapahtuu myötäpäivään. Jos laskuri pienenee, niin pyöritys tapahtuu vastapäivään. Tehdään tästä ohjelma.

var laskuri = 0;    // Määritellään laskuri-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
var nopeus = 2;     // Määritellään nopeus-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
var sade = 50;     // Määritellään sade-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
function setup() {
 createCanvas(600, 600);  // Ikkunan koko 600 x 600
 fill(0,100,200);     // Täyttöväri sininen
}

function draw() {
 background(220);         // Tyhjennä tausta ja väritä se harmaaksi
 translate(width/2,height/2);   // Origo ikkunan keskelle
 line(-300,0,300,0);       // Piirrä x-akseli 
 line(0,-300,0,300);       // Piirrä y-akseli
 laskuri = laskuri + nopeus;   // Laskuri kasvaa eli myötäpäivään
 rotate(radians(laskuri));    // Pyöritä koordinaatistoa
 ellipse(200,0,2*sade,2*sade);  // Piirrä ympyrä paikkaan (200,0)
}

Kun ajat ohjelman, niin se näyttää tältä.

 

Pyörivä liike ympyräradalla

Olisiko mahdollista laittaa ympyräradalla oleva kappale pyörimään kappaleen keskipisteen suhteen? Sehän onnistuu käyttämällä kahta peräkkäistä translate-komentoa, koska silloin voimme vaihtaa pyörityskeskipistettä. Käytännössä kannattaa laittaa jo toinen koordinaatiston siirto ja pyöritys push() ja pop() komentojen väliin, niin tällöin saamme tarvittaessa palautettua origon paikka takaisin ikkunan keskelle.


Eli ohjelma on seuraavanlainen.

var laskuri = 0;       // Määritettään laskuri-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
var nopeus = 2;       // Määritellään nopeus-muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
function setup() {
 createCanvas(600, 600);  // Ikkunan koko 600 x 600 
 fill(0,100,200);      // Täyttöväri sininen
}

function draw() {
 background(220);         // Tyhjennä tausta ja väritä se harmaaksi
 translate(width/2,height/2);   // Siirrä origo ikkunan keskelle
 line(-300,0,300,0);       // Piirrä x-akseli
 line(0,-300,0,300);       // Piirrä y-akseli
 laskuri = laskuri + nopeus;   // Kasvata laskuria nopeuden verran
 rotate(radians(laskuri));    // Pyöritä koordinaatistoa (liike ympyräradalla)
 push();             // Ota koordinaatisto muistiin
  translate(200,0);        // Siirrä origo 200 px oikealle ikkunan keskeltä
  rotate(radians(-laskuri*5));  // Pyöritä koordinaatistoa vastapäivään 5-kertaisella nopeudella
  rect(-100,-25,200,50);     // Piirrä suorakulmio
 pop();              // Palauta koordinaatisto muistista
}

Kun ajat ohjelman, niin ohjelman suoritus näyttää tältä.

Taidetta

Sovelletaan edellisen esimerkin ideaa käytäntöön.

var laskuri = 0;             // Määritellään laskuri muuttuja ja annetaan sille alkuarvo
var aSlider;               // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider;               // Määritellään muuttuja bSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);        // Ikkunen koko
 aSlider = createSlider(1, 20, 10);   // Luodaan liukupalkki aSlider
 aSlider.position(20, 20);
 bSlider = createSlider(1, 200, 100);  // Luodaan liukupalkki bSlider 
 bSlider.position(440, 20);
 background(0);             // Taustaväri musta
 noStroke();              // Ei reunaviivaa
}

function draw() {
 var a = aSlider.value();        // Määritellään muuttuja a ja sijoitetaan siihen arvo liukuplkilta aSlider
 var b = bSlider.value();        // Määritellään muuttuja b ja sijoitetaan siihen arvo liukuplkilta bSlider
 translate(width/2, height/2);     // Origo ikkunan keskelle
 laskuri=laskuri+0.5;          // Kasvatetaan laskuria 0.5:llä
 rotate(radians(laskuri));       // Ympyrä liike origon ympäri
 push();                // Ota koordinaatisto muistiin
  translate(200,0);          // Siirrä origoa 200 px oikealle
  rotate(radians(laskuri*a));     // Pyöritä
  fill(255,255,0);           // Keltainen täyttöväri
  ellipse(-b,0,10,10);         // Piirrä keltainen piste
  fill(0,255,0);            // Vihreä piste
  ellipse(b,0,10,10);         // Piirrä vihreä piste
 pop();                 // Palauta koordinaatisto muistista
}
function mousePressed() {        // Kun painetaan hiiren painiketta
 background(0);             // niin tyhjennä tausta ja väritä se mustaksi
}

Ohjelman suoritus näyttää tältä. Kokeile muuttaa liukupalkkeja, jonka jälkeen aloita piirtäminen alusta napsauttamalla hiiren painiketta.

Suorakulmio pyörii

Katsotaan vielä toista esimerkkiä. Tässä voit säätää liukupalkeilla suorakulmion muotoa ja pyörimisnopeutta. Pyöriessään suorakulmio luo taiteellisen kuvion.

var laskuri = 0;            // Määritellään muuttuja laskuri ja annetaan sille alkuarvo
var sade = 50;             // Määritellään muuttuja sade ja annetaan sille alkuarvo
var aSlider;              // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider;              // Määritellään muuttuja bSlider
var cSlider;              // Määritellään muuttuja cSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);       // UIkkunan koko 
 aSlider = createSlider(1, 300, 200); //Luodaan liukupalkki aSlider
 aSlider.position(10, 20);
 bSlider = createSlider(1, 300, 200); //Luodaan liukupalkki bSlider
 bSlider.position(210, 20);
 cSlider = createSlider(1, 90, 1);  //Luodaan liukupalkki cSlider
 cSlider.position(410, 20);
 background(0);            // Tyhjennä taustaväri ja 1
 noFill();
}

function draw() {
 var x = aSlider.value();       // Määritellään muuttuja x ja luetaan siihen alkuarvo liukulapalkista aSlider
 var y = bSlider.value();       // Määritellään muuttuja y ja luetaan siihen alkuarvo liukulapalkista bSlider
 var nopeus = cSlider.value();     // Määritellään muuttuja y ja luetaan siihen alkuarvo liukulapalkista bSlider
 var R = random(255);         // Määritellään muuttuja R ja arvoaan sille alkuarvo väliltä 0..255
 var G = random(255);         // Määritellään muuttuja G ja arvoaan sille alkuarvo väliltä 0..255
 var B = random(255);         // Määritellään muuttuja B ja arvoaan sille alkuarvo väliltä 0..255
 stroke(R,G,B);            // Aseta reunaviivan väri arvoon R,G,B
 translate(width/2,height/2);     // Origo ikkunan keskelle
 laskuri = laskuri + nopeus;      // Kasvata laskuria
 rotate(radians(laskuri));       // Pyöritä origon ympäri
 rect(-x,-y,2*x,2*y);         // Piirrä suorakulmio origoon
}

function mousePressed () {       // Kun painetaan jotain hiiren painiketta, niin silloin
  background(0);            // Tyhjennä tausta ja väritä se mustaksi
}

Kun ajat ohjelman niin sen suoritus näyttää tältä