Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

For-silmukka

Kun haluamme tehdä tietty täsmällinen määrä toistoja, niin silloin käytetään for-silmukkaa. For-silmukan rakenne on seuraava:

for (alkuarvo; ehto; laskuri) {
  toistettavat lauseet;
}

Kohdassa alkuarvo määrittelemme muuttujan ja annamme sille alkuarvon. Kohdassa ehto kerromme ehdon jolloin silmukkaa toistetaan ja lopuksi lisäämme laskurin, jolla kohdassa alkuarvo määriteltyä muuttujaa kasvatamme tai vähennämme . Kun muuttujan arvo on tarpeeksi suuri (tai pieni), niin ehto ei enää ole voimassa ja toisto lopetetaan.

Jos esimerkiksi haluamme silmukan, jossa on 10 toistoa niin kirjoitamme for-silmukan muotoon.

for (var a = 0; a < 10; a++) {
  toistettavat lauseet;
}

Eli aluksi määrittelemme muuttujan a ja annamme sille alkuarvon 0. Silmukkaa toistetaan niin kauan kun ehto a on pienempi kuin 10 on voimassa. Kun nyt kasvatamme muuttujan a arvoa aina yhdellä laskurin a++ avulla, niin käytännössä a saa arvoja: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Kun a saa arvon 10, niin ehto a<10 ei enää ole voimassa ja silmukan toisto lopetetaan.

Tehdään tästä silmukasta kokonainen ohjelma. Ohjelma piirtää 10 kappaletta pieniä neliöitä. Tehdään ohjelmaan vielä toinen silmukka, jossa on ehto: b on pienempi kuin max. Koska muuttujan max arvo luetaan liukupalkista, joka voi saada arvoja 1:stä 25:een, niin ohjelma piirtää niin monta ympyrää kuin on max-muuttujan arvo.

var mSlider;             // Määritellään muuttuja mSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 300);       // Ikkunan koko 600 x 300
 mSlider = createSlider(1, 25, 10); // Määritellään liukupalkki mSlider
 mSlider.position(10, 20);      // Liukupalkin paikka 10 oikealle ja 20 alas
}

function draw() {
 background(0,200,100);       // Tyhjennä tausta ja väritä se vihreäksi 
 var max = mSlider.value();     // Määritellään muuttuja max ja sijoitetaan siihen liukupalkin arvo
 for (var a= 0; a < 10; a++) {    // Silmukka, jossa a = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
   rect(20+a*20,100,10,20);     // Piirrä suorakulmioita siten, että vaakasuuntainen paikka on 20 px välein
 }                  // 1. silmukan lopetusmerkki
 for (var b= 0; b < max; b++) {   // Silmukka, jossa b = 0,1,2,3,...,(max-1)
   ellipse(20+b*20,200,15,15);   // Piirrä ympyröitä max kappaletta 20 px välein vaakasuunnassa
 }                  // 2. silmukan lopetusmerkki 
}

Kun ajat ohjelman, niin se näyttää tältä.

 

Sini-kuvaaja for-silmukan avulla

For-silmukan avulla voimme myös tehdä sini-kuvaajan. Tehdään ohjelma, joka piirtää sini-kuvaajan, niin että voimme liukupalkeilla säätää kuvajan amplitudia ja taajuutta. Tehdään for-silmukka, joka käy kaikki pisteet x-akselilla läpi eli x:n arvot kasvavat lineaarisesti vaakasuunnassa. Y-koordinaatin arvot saadaan laskettua laskukaavalla y = koko*sin(radians(taajuus*a)), missä a tarkoittaa kulman arvoa välillä 0…600. Koko tarkoittaa sini-funktion amplitudia, joka voi vaihdella -250:stä 250:een liukupalkin avulla. Vastaavasti taajuus kertoo kuinka monta värähdystä mahtuu yhteen 360 px pituiseen jaksoon. Kun ikkunan leveys on 600 px, niin laitamme for-silmukkaan myös 600 toistoa. Käytännössä sini-funktio koostuu lasketuista pisteistä (x,height/2+y), missä height/2 on ikkunan puoliväli pystysuunnassa. Näistä pisteistä muodostuu kuvio, kun sijoitamme nämä pisteet monikulmio komentoon. Ohjelma, joka piirtää sini-kuvaajan on seuraava.

var kokoSlider;              // Määritellään muuttuja kokoSlider
var taajuusSlider;            // Määritellään muuttuja taajuusSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);         // Ikkunan koko
 kokoSlider = createSlider(0, 250, 100); // Luodaan liukupalkki 
 kokoSlider.position(10, 20);      // Liukupalkin paikka 10 px vaakaan ja 20 px alas
 taajuusSlider = createSlider(1, 20, 2); // Luodaan toinen liukupalkki
 taajuusSlider.position(310, 20);    // Liukupalkin paikka on 310 px vaakaan ja 20 px alas
}

function draw() {
 background(100,100,220);         // Tyhjennä tausta ja väritä se siniseksi
 var koko = kokoSlider.value();      // Määritellään muuttuja koko ja sijoitetaan siihen liukupalkin arvo
 var taajuus = taajuusSlider.value();   // Määritellään muuttuja taajuus ja sijoitetaan siihen liukupalkin arvo
 fill(255,0,255);             // Täyttöväri magneta
 beginShape();              // Aloita monikulmio
  vertex(0,600);             // Monikulmion ensimmäinen piste on paikassa (0,600)
  for (var a = 0; a <= 600; a++) {    // Tehdään for silmukka, missä a = 1,2,3,...,600
   var y = koko*sin(radians(taajuus*a)); // Lasketaan y-koordinaatin muutos
   vertex(a,height/2+y);         // Piste sini-funktiolta
  }                   // Lopeta for-silmukka
  vertex(600,600);            // Monikulmion viimeinen piste on paikassa (600,600)
 endShape(CLOSE);             // Lopeta monikulmio
}

Kun ajat ohjelman, niin se näyttää tältä.