Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem
Framsida / MAOL som organisation

Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen rf är en icke-vinsteftersträvande pedagogisk organisation. Förbundets verksamhet inleddes 1935. Numera är MAOL:s viktigaste uppdrag att fungera som den matematisk-naturvetenskapliga kulturens och undervisningens förespråkare samt lärarnas intressebevakare, fortbildare och upprätthållare av nätverk.

Till förbundet hör 29 lokalföreningar, vilka är registrerade föreningar. Lärarna är personmedlemmar i dessa lokalföreningar. Genom föreningarna kan de enskilda medlemmarna påverka och delta i förbundets verksamhet. I nuvarande stund har MAOL nästan 2 600 personmedlemmar.

MAOL:s verksamhet leds av dess styrelse: ordförande, tre vice ordförande och åtta medlemmar. Varje styrelsemedlem har ett eget ansvarsområde som ordförande i utskott, arbetsgrupper och nämnd.

FÖRBUNDETS NÄMNDER ÄR:
 • nämnden för matematik- och informationsteknik
 • nämnden för fysik och kemi
 • nämnden för elevverksamhet
 • nämnden för föreningsverksamhet
 • nämnden för intressebevakning
 • arbetsgruppen för yrkesinriktad utbildning
FÖRBUNDETS UTSKOTT ÄR:
 • pedagogiska utskottet
 • arbetsutskottet
 • organisationsutskottet
 • fortbildningsutskottet
 • informationsutskottet

Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med personalen på MAOL:s kontor och fungerar samtidigt som arbetsgivare. MAOL:s kontor befinner sig i Böle, Helsingfors. I anslutning till kontoret finns också MAOL:s förlag MFKA-Kustannus Oy.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, i vilket medlemsföreningarnas representanter deltar. Det ordnas två möten per år: ett på våren och ett på hösten. Förbundets verksamhet styrs av riktlinjer i verksamhetsplanen som godkänts av förbundsmötet på hösten.

Styrelsens och kontorets kontaktinformation