Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem
Framsida / MAOL som organisation

Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen rf är en icke-vinsteftersträvande pedagogisk organisation. Förbundets verksamhet inleddes 1935. Numera är MAOL:s viktigaste uppdrag att fungera som den matematisk-naturvetenskapliga kulturens och undervisningens förespråkare samt lärarnas intressebevakare, fortbildare och upprätthållare av nätverk.

Till förbundet hör 28 lokalföreningar, vilka är registrerade föreningar. Lärarna är personmedlemmar i dessa lokalföreningar. Genom föreningarna kan de enskilda medlemmarna påverka och delta i förbundets verksamhet. I nuvarande stund har MAOL nästan 2 400 personmedlemmar.

MAOL:s verksamhet leds av dess styrelse: ordförande, tre vice ordförande och åtta medlemmar. Varje styrelsemedlem har ett eget ansvarsområde som ordförande i en kommitté.

FÖRBUNDETS KOMMITTÉR ÄR:
  • kommittéen för yrkesinriktad utbildning
  • kommittéen för intressebevakning
  • kommittéen för lokal verksamhet
  • pedagogisk kommitté
  • tävlingskommitté
  • fortbildningskommitté
  • kommittéen för grundutbildning
  • kommittéen för gymnasieutbildning
  • informationskommitté

Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med personalen på MAOL:s kontor och fungerar samtidigt som arbetsgivare. MAOL:s kontor befinner sig i Böle, Helsingfors. I anslutning till kontoret finns också MAOL:s förlag MFKA-Kustannus Oy.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet, i vilket medlemsföreningarnas representanter deltar. Det ordnas två möten per år: ett på våren och ett på hösten. Förbundets verksamhet styrs av riktlinjer i verksamhetsplanen som godkänts av förbundsmötet på hösten.

Styrelsens och kontorets kontaktinformation