Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem
Framsida / Uppdag och inflytande

MAOL bevakar matematiklärares förmåner och rättigheter i grundskolan, gymnasiet och yrkesskolan. Intressebevakningen strävar efter att upprätthålla och stärka de matematiska ämnenas ställning inom undervisningen.  Den står för MAOL:s officiella ställningstaganden och uttalanden samt säkerställer att man lyssnar till förbundets åsikter.

Intressebevakningen sköts av ordförandeskapet och utskottet för intressebevakning. Utskottet följer med olika förändringar och försök som har en koppling till undervisningen i matematik, fysik, kemi och informationsteknik genomgår – till exempel försök mer årsarbetstid. Utöver detta strävar intressebevakningen att samverka med olika samarbetsorganisationer. Till dessa kan räknas till exempel lärarförbund som OAJ och AOL, näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska instanser som Teknologiateollisuus ry och Kemianteollisuus ry samt statsförvaltade utbildningspolitiska instanser som Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet samt Studentexamensnämnden.

MAOL har en representant i OAJs och pedagogiska föreningarnas samarbets-organ POE. POE fungerar som ett förberedande organ till OAJ:s fullmäktige och styrelse. OAJ har mandat att förhandla, men också åsikter hos lärare i de matematiska ämnena förmedlas via POE till OAJ:s verksamhet. MAOL:s intressebevakning stöder medlemmar i problemsituationer fastän den egentliga lönepolitiska bevakningen hör till OAJ:s verksamhetsområde.

Ställningstaganden och uttalanden ges på finska och de finns på finskspråkiga sidorna.