Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem

Deltagande i Fyrkamp i vetenskap sker via läraren som anmäler sin skola eller sitt gymnasium till tävlingen elektroniskt. Anmälningslänken öppnas i början av hösten på MAOL:s hemsida. Från och med 2023 hämtas tävlingsuppgifter på MAOL2 inlärningsmiljön, lärare kan registrera sig själv på miljön. Vi kommer att skicka närmare instruktioner till anmälda lärare om hur man ska hämta tävlingsuppgifterna. Grundskolans och gymnasiets matematiktävling samt fysik- och kemitävlingens provuppgifter skickas gratis till alla skolor som anmält sitt intresse. Till uppgifterna i informationstekniktävlingen kommer en länk på tävlingens hemsida, och det är möjligt att delta utan anmälningen.

Lärare, anmäl din skola till tävlingen höst 2023!

Närmare beskrivning om tävlingens innehåll såsom dess tidsramar, tillåtna arbetsredskap och hur man returnerar uppgifterna finns i tävlingsuppgifternas utskick. De inledande tävlingarna ordnas i oktober-november och finalerna i januari-februari. De 20 bästa i vartdera ämnet kallas till en nationell final. Kallelsen skickas elektroniskt till deltagaren och läraren. Deltagaren anmäler sig själv elektroniskt till finalen.

Till gymnasiets matematik-, fysik- och kemitävling delas diplom ut till de 50 bästa. Till de hundra som klarat sig bäst i grundskolans matematiktävling delas också ett diplom ut. Diplomen skickas till skolorna och gymnasierna i maj innan vårens betygsutdelning.

I gymnasiets matematik-, fysik- och kemitävlingars öppna serie, samt i Datatähti-tävlingens helhetstävling har de 10 bästa möjlighet att utan inträdesförhör bli antagna att studera tekniska och matematisk-naturvetenskapliga ämnen till många olika högskolor. Studieplatsen ska om så sökas som specialfall.

Grundskolans matematiktävling

Grundskolans matematiktävling är öppen till alla elever i grundskolan. Uppgifterna görs ändå så, att de eventuellt kräver kunskaper från innehållet i årskurs nio. Tävlingstid: 45 minuter.

FINALERNAS PRISER
 1. pris 300 €
 2. pris 200 €
 3. pris 100 €

Gymnasiets matematiktävling

Grundserien är huvudsakligen för första årets studerande.
Mellanserien är huvudsakligen för andra årets studerande.
Den öppna serien är öppen för alla gymnasister.

Tävlingstiden är 120 minuter och tävlingen arrangeras på Abitti från och med 2023.

DE INLEDANDE OMGÅNGARNAS PRISER
 1. pris 90 € (alla serier)
 2. pris 60 € (alla serier)
 3. pris 30 € (alla serier)
FINALTÄVLINGARNAS PRISER
 1. pris 600 €
 2. pris 350 €
 3. pris 200 €

Gymnasiets fysiktävling

Grundserien är huvudsakligen för första och andra årets studerande.

Den öppna serien är öppen för alla gymnasister. En uppgift är laborativ.

Tävlingstiden är 100 minuter och tävlingen arrangeras på Abitti.

GRUNDSERIENS PRISER
 1. pris 170 €
 2. pris 120 €
 3. pris 90 €
DEN ÖPPNA SERIENS PRISER
 1. pris 600 €
 2. pris 350 €
 3. pris 200 €

Gymnasiets kemitävling

Grundserien är huvudsakligen för första och andra årets studerande. I gundserien kan studerande som avlagt modulerna 1-4 delta.

Den öppna serien är öppen för alla gymnasister. Uppgifterna behandlar innehållet i gymnasiets alla moduler.

Tävlingstiden är 100 minuter och tävlingen arrangeras på Abitti.

GRUNDSERIENS PRISER
 1. pris 170 €
 2. pris 120 €
 3. pris 90 €
DEN ÖPPNA SERIENS PRISER
 1. pris 600 €
 2. pris 350 €
 3. pris 200 €

Grundskolans och gymnasiets informationstekniktävling: Datatähti

Datatähti (Datastjärnan) är en tävling i programmering för grundskoleelever och gymnasister. Närmare information hittas på tävlingens egna hemsidor.

FINALTÄVLINGENS PRISER
 1. pris 600 €
 2. pris 350 €
 3. pris 200 €