Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Logga in

Inte medlem än?

Bli medlem
Framsida / Medlemskap

MAOL rf är matematik-, fysik-, kemi- och informationstekniklärarnas samt lärarstuderandenas förbund. Vem som helst som är intresserad av undervisning i de matematiska ämnena kan bli medlem. Du kan påverka bäst genom att bli medlem och delta i din lokalförening.

Förbundet fungerar som en viktig förespråkare av den matematisk-naturvetenskapliga kulturen och undervisningen. Det är den enda aktören som primärt bevakar de matematisk-naturvetenskapliga ämnenas intressen. Eftersom MAOL:s medlemmar utgörs av aktiva lärare finns en vetskap om vad som sker på gräsrotsnivå i skolorna och i undervisningen. Medlemmarna är de som alltid först får aktuell information.

MAOL har ett rykte som en pålitlig och inflytelserik organisation på nationell nivå. Gemenskap, delaktighet, informationsspridning och pedagogisk bevakning är viktiga förmåner i medlemskapet. Förutom dessa ligger fortbildning i verksamhetens kärna. De här erbjuds för att upprätthålla och utveckla lärares yrkeskunskap, men även för att erbjuda tillfällen till samtal och nätverkande.

GEMENSKAP

Genom lokalföreningarna får du kontakt med kollegor. Via samtal kan olika undervisningsmetoder och idéer födas och spridas vidare i god anda.

SPRIDNING AV INFORMATION

MAOL ordnar nationella fortbildningsdagar och lokalföreningarna ordnar lokal verksamhet. Förbundet erbjuder stödmaterial till undervisningen, som är tillgängligt enbart för medlemmar. Också MFKA-Kustannus vill stöda MAOL:s medlemmar genom att erbjuda -15 % rabatt på alla produkter (förutom prov) i MFKA:s webbutik. Lärarelicenssen till MAOL² är gratis för MAOL-medlemmar.

PEDAGOGISK BEVAKNING

MAOL har tack vare sin storlek och sitt goda rykte stor tyngd vid förhandlingsbordet och strävar till att underlätta lärarnas arbetsförhållanden i vardagen. Förbundet deltar aktivt i förändringsprocesser angående utbildningsfrågor och bevakar de matematisk-naturvetenskapliga ämnenas intressen.

MAOL rf:s medlemmar är också AOL:s (Ämneslärarnas förbund) medlemmar.

Från denna sida kan du bli medlem i MAOL. Du blir medlem genom en av lokalföreningarna.


Bli medlem!


Medlemsavgifter 1.1-31.12.2024

  • Normal medlem 95€
  • Rabatterad medlemsavgift 60€
  • Pensionär 44€
  • Studerande (huvudsyssla) 25€
      • första året gratis

Medlemsavgiften är avdragbar i skatten.