Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Ehdokasesittelyt syysliittokokoukseen 16.11.2019

Ehdolla MAOLin hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi

 

Otso Huuska

Syyskokouksessaan 1.11. MAOL-Rauma ry päätti ehdottaa allekirjoittanutta MAOL ry:n hallitukseen 1. varapuheenjohtajaksi tai vaihtoehtoisesti hallituksen jäseneksi. Olen mielelläni käytettävissä MAOLin toiminnan kehittämiseen. Katson, että minulla on hyvät edellytykset tuoda uusia ideoita MAOLin hallitukseen ja hoitaa 1. varapuheenjohtajan vastuulle kuuluvaa yhdistyksen taloutta.

Opetan Rauman Lyseon lukiossa fysiikkaa ja matematiikkaa seitsemättä vuotta. Samalla olen toiminut koulun tietotekniikkavastaavana ja ollut mukana kirjoittamassa fysiikan lukion oppimateriaalia, Resonanssia. MAOLiin liityin heti valmistuttuani, ja MAOL-Rauma ry:n hallituksessa olen toiminut kuusi vuotta, joista kaksi puheenjohtajana. Opetustyön ulkopuolella teen kolmatta vuotta päätöksiä Rauman kaupunginvaltuustossa. Monipuoliset verkostoni ja laaja tietotaitoni on nyt käytettävissä MAOL ry:lle, mikäli jäsenistö niin haluaa.

Jokainen matematiikan opettaja ymmärtää talousluvuista jotain, mutta uskon olevani merkittävästi keskimääräistä parempi valinta huolehtimaan liiton taloudesta. Olen pitänyt kymmenvuotiaasta saakka kirjanpitoa omasta taloudestani vuosibudjetteineen ja poistoineen. Minulla on noin 10 vuoden kokemus eri yhdistysten kirjanpidosta. Kaupunginvaltuutettuna olen päässyt perehtymään Rauman kaupungin kokoisen konsernin talouteen. Mikäli jäsenistö valitsee minut vastaamaan taloudesta, lupaan tehdä työni täydellä tarmolla ja valvoa huolellisesti liiton varojen käyttöä.

Jos en tule valituksi 1. varapuheenjohtajaksi, olen käytettävissä hallituksen rivijäseneksi.

Martta Hakamies

MAOL Helsingin kerhon esityksestä asetun ehdolle MAOLin 1. varapuheenjohtajaksi, jonka vastuualueena ovat talousasiat.

Opin kirjanpidon ja tilinpäätösten laatimisen periaatteet jo yläasteen yrittäjyyskurssilla, ja sen jälkeen toimin oppilaskunnan rahastonhoitajana. Myöhemmin toimin kaksi vuotta Turun Ylioppilaskyläsäätiön TYS:n Vuokralaisyhdistys ry:n rahastonhoitajana ja kaksi vuotta puheenjohtajana, ja samoihin aikoihin olin myös asukastoimikunnan puheenjohtaja ja TYS:n valtuuskunnan jäsen. Nykyiset luottamustoimeni ovat MAOLin hallituksen jäsen vuoden 2019 alusta lähtien, MAOLin ammatillisen työryhmän puheenjohtaja sekä MAOL Helsingin kerhon hallituksen jäsen. Olen myös ammattiyhdistykseni Stap ry:n hallituksen varajäsen ja Ammatilliset opettajat AO ry:n opintopäivien ja vuosikokouksen sihteeri.

Olen töissä Helsingissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa matemaattisten aineiden opettajana sekä Primus-opettajana. Ammatillisen koulutuksen reformin läpivienti ja Wilman “aivoina” toimivan Primus-järjestelmän opetteleminen ovat suurimmat meriitit, jotka olen nykyisessä työssäni saavuttanut. Aikaisempaa työkokemusta minulla on pidemmistä ja lyhyemmistä sijaisuuksista Turun seudun peruskouluissa ja lukioissa.

Nykyinen työnkuvani mahdollistaa minulle joustavat työajat, joten lähden mielelläni edustamaan MAOLia myös virka-aikaan, eikä siitä aiheudu opetuksen poikkeusjärjestelyjä. Haluan, että MAOL on mukana sekä julkisessa keskustelussa että kulissientakaisessa valmistelutyössä nostamassa matemaattisten aineiden merkitystä.

“Ole se muutos, jonka haluat nähdä tapahtuvan” on syy, jonka vuoksi olen käytettävissä 1. varapuheenjohtajaksi.

 

Ehdolla MAOLin hallituksen 3. varapuheenjohtajaksi

 

Riitta Salmenoja

Hei MAOLin jäsenet! Olen Riitta Salmenoja, loimaalainen lukion fysiikan ja matematiikan lehtori, ensimmäistä vuotta MAOLin hallituksen jäsen, matematiikka- ja tietotekniikkatoimikunnan puheenjohtaja, Dimension päätoimittaja ja ehdolla MAOLin hallituksen 3. varapuheenjohtajaksi.

Toimin paikalliskerhoni MAOL-Turku ry:n sihteerinä ja ensi vuonna aloitan kerhomme puheenjohtajana. Kerhotoiminnassa olen kouluttanut opettajia esim. Arduinon alkeisiin. Olen toiminut kouluttajana myös MAOLin valtakunnallisissa koulutushankkeissa, jotka ovat liittyneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lukion fysiikan opetuksessa.

Virkatyössäni lukion fysiikan ja matematiikan opettajana yhdistyvät perinne, nykyaika ja tulevaisuus. Yli kahdenkymmenen vuoden opettajakokemuksella olen oppinut nopeissa muutoksissa keskittymään oleelliseen.

Kolmannen varapuheenjohtajan tehtävässä minua kiinnostaa verkkolehdeksi siirtyvän Dimension ja MAOLin viestinnän kehittäminen. Vuorovaikutus on kaiken ydin.

 

Ehdolla MAOLin hallituksen jäseneksi

 

Tuomo Riekkinen

Hei. Olen Tuomo Riekkinen 51 v. perheellinen mies Joensuusta. Harrastan lenkkeilyä ja kotiteatteria. Haluan, että otatte minut huomioon valittaessa uusia jäseniä MAOL:n hallitukseen syksyn liittokokouksessa 16.11.2019.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Valmistuin vuonna 1992 Joensuun yliopistosta pääaineenani fysiikka. Sivuaineita olivat matematiikka ja kasvatustiede. Tietojenkäsittelyopin olen myöhemmin täydentänyt kolmanneksi sivuaineeksi (2003). Lisäksi olen opiskellut approbaturin kemiasta ja koulutusteknologiasta. Myöhemminkin olen osallistunut aktiivisesti ajankohtaisiin koulutuksiin. Olen käynyt armeijan Savon Prikaatissa Mikkelissä 1994 -1995, jossa olin alikersantti kranaatinheitinkomppaniassa. Olen toiminut lukion opettajana eri puolella suomea vuosina 1992-2001 (Sievi, Kankaanpää, Joroinen, Outokumpu). Syksystä 2001 lähtien olen ollut matemaattisten aineiden opettajana Pyhäselän koulussa (7-9 luokat) Joensuussa, joka on noin 300 oppilaan yläkoulu. Lisäksi olen opettanut Pyhäselän lukiossa, sekä nuorisolinjalla, että aikuislinjalla. Koska olen opettanut tietotekniikkaa jo yli 20 vuotta, niin olen myös aktiivisesti itse tuottanut opetusmateriaalia sekä omaan, että julkiseen käyttöön. Olen tehnyt opetusmateriaalia esimerkiksi Isoverstaalle ja e-Opille (Bitti-sarja, ohjelmointia matematiikkaan).

Viimevuosina olen toiminut aktiivisesti MAOL-kerhon toiminnassa. Olen MAOL-Pohjois-Karjala ry:n puheenjohtaja ja vuonna 2018 olin lisäksi projektipäällikkönä järjestämässä MAOL:n syyskoulutuspäiviä täällä Joensuussa. Mottoni on ”tee parhaasi”, jota yritän noudattaa.

Hannele Rajalahti

MAOL-Etelä-Pohjanmaa ry:n hallitus kokouksessaan päätti ehdottaa allekirjoittanutta MAOL ry:n hallitukseen. Olen mielelläni käytettävissä MAOLin toiminnan kehittämiseen.

Tietoja minusta: MAOL-Etelä-Pohjanmaan tiedottaja v.2003 alkaen, Projektipäällikkö Seinäjoen MAOL-syyskoulutuspäivillä 2014.

Koulutus: FM, aineenopettaja (matematiikka, fysiikka, kemia, filosofia), opetushallinnon tutkinto, englannin perusopinnot, taloustieteen perusopinnot

Olen työskennellyt matematiikan ja filosofian lehtorina 20 vuotta eri lukioissa Etelä-Pohjanmaalla, Hämeenlinnassa ja Seinäjoen lukiossa vuodesta 2005. Mukaan mahtuu päivätyön ohella neljän vuoden kokemus myös lukion aikuislinjasta. Olen opettanut enimmäkseen matematiikkaa ja filosofiaa, myös englanniksi.

Viimeiset kaksi vuotta olen tehnyt osin apulaisrehtorin töitä meidän 850 opiskelijan lukiossamme. Suunnittelen opetuksen ohessa noin puolet työajastani koulun arjen käytäntöjä, kuten opetussuunnitelman päivitystä, valintakorttia, kurssitarjotinta ja opiskelijakyselyitä. Tänä syksynä olin myös vastuussa sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteutuksesta. Olen lukiomme opetussuunnitelmatyön LOPS2021 –vastaava.

Vapaa-ajallani mieluiten mökkeilen ja kuljen metsissä. Se katkaisee joka viikko arjen ja kiireen tunnun. Ehkä tämä elämäntapa juontaa juurensa siitä, että olen vanha partiolainen –  nuoresta asti on tullut opeteltua myös yhdessä tekemistä ja organisointitaitoja. Perheeseeni kuuluu mies ja ekaluokkalainen tyttö.

ANU PENTTILÄ

MAOL-Espoon hallitus päätti 6.11. olevassa kokouksessaan ehdottaa allekirjoittanutta MAOL ry:n hallitukseen hallituksen jäseneksi. Olen erittäin mielelläni käytettävissä MAOLin hallituksen jäseneksi. Ja haluan kehittää MAOLin toimintaa ja aktivoida jäsenistöä.

Olen valmistunut Turun Yliopistosta kemian, matematiikan ja fysiikan opettajaksi vuonna 1993. Lisäksi olen opiskellut ja työskennellyt USAssa neljän vuoden ajan. Nykyään opetan Otaniemen lukiossa kemiaa, nyt ensimmäistä vuotta, sillä Olarin lukio ja Pohjois-Tapiolan lukio yhdistyivät syksyllä 2019. Sitä ennen olin opettajana Olarin koulussa ja lukiossa vuodesta 1996 lähtien. Alussa opetin matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, sillä minulla on näihin kaikkiin aineisiin lukion opettajan pätevyys.

Otaniemen lukion matematiikan ja luonnontieteiden erikoislukio ja lisäksi meillä on luonnontieteiden valtakunnallinen kehittämistehtävä. Olen osallistunut ja osallistun edelleen aktiivisesti kehittämistehtäviin. Lisäksi olen opettanut USAssa yliopistossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kemian laboratoriotutkimuksia.  Olen osallistunut kemian MAOLin pistekokouksiin vuodesta 2006 lähtien. Lisäksi olen ollut kirjoittamassa yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaalia (Aine ja energia, OPIT).

MAOLiin liityin jo opiskeluaikana. MAOL-Espoon hallituksessa olen ollut neljä vuotta ja nyt olen kerhon puheenjohtaja. Olen ollut MAOLin hallituksessa vuoden 2019 ja jatkaisin mielelläni hallituksessa.

MAOLlin hallituksessa olen ollut Neljän tieteen kilpailuista vastaava ja mielelläni vastaisin jatkossakin samasta tehtävästä. Myös opetuksen kehittäminen, edunvalvonta ja OPS-työ ovat lähellä sydäntäni ja myös näitä tehtäviä voisin myös hoitaa ja ottaa vastuulleni.

Janne Oinas

Olen Janne Oinas lukion matemaattisten aineiden lehtori Rovaniemeltä ja MAOL:n Lapin kerhon ehdokas MAOLin hallituksen jäseneksi. Olen toiminut Lapin kerhon hallituksessa vuodesta 2017 ja kirjanpitäjä vuodesta 2018 lähtien sekä toiminut tilavastaavana MAOLin syyspäivillä Rovaniemellä 2019. ROAY:n hallituksessa toimin ensi vuodesta alkaen.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori pääaineena matematiikka, ja muita opetettavia aineita ovat fysiikka, kemia ja tietotekniikka. Lisäksi minulla on aineopinnot kasvatustieteestä sekä laajat opinnot tilastotieteestä, lääketieteen tekniikasta ja sähkötekniikasta.

Olen opettanut niin yläasteella, lukiossa kuin yliopistossakin. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelin noin 8 vuotta sekä kasvatustieteiden tiedekunnassa vuoden. Yliopistouran jälkeen toimin 4kk. ammattilukiossa ja yhdistetyssä yläaste-lukio virassa vuoden. Nykyisessä toimessani Lyseonpuiston lukiossa Rovaniemellä olen toiminut vuodesta 2011 lähtien IB-linjan, nuorisolukion ja aikuislukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina. Muun opetustyön ohella olen toiminut koulun tvt-vastaavana ja ainevastaavana, osallistunut LOPS työskentelyyn sekä ollut mukana useissa Erasmus+ KA1 ja KA2 -projekteissa.

Pidän suurena rikkautena sitä, että olen saanut opettaa useilla eri asteilta, eri koulujärjestelmissä ja useiden eri opetussunnitelmien aikana. Minulla on ollut  mahdollisuus nähdä minkälaisia opiskelijoita kullakin asteella on ja mitä heiltä seuraavalla asteella odotetaan, miten nämä vaatimukset muuttuvat ajan myötä ja sen miten eri koulujärjestelmien opetussuunnitelmat toimivat käytännössä. Uskon vahvasti, että minun kokemuksesta ja koulutuksesta olisi hyötyä MAOLin hallituksen toiminnassa.