Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Vaikuttaminen

MAOL valvoo matemaattisten aineiden opettajien etuja peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisen opetuksen puolella. Edunvalvonta pyrkii ylläpitämään ja vahvistamaan matemaattisten aineiden asemaa opetuksessa. Se vastaa MAOLin virallisista kannanotoista ja lausunnoista sekä varmistaa, että MAOL kuullaan.

Edunvalvontaa hoitavat puheenjohtajisto sekä edunvalvontatoimikunta. Toimikunta seuraa matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetukseen liittyviä muutoksia ja kokeiluja – esimerkiksi peruskoulun vuosityöaikakokeilua. Tämän lisäksi edunvalvonta koostuu erityisesti vaikuttamisesta eri yhteistyötahojen kanssa. Näihin lukeutuvat mm. muut opettajajärjestöt kuten OAJ ja AOL, elinkeino- ja työmarkkinapoliittiset järjestöt kuten Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry sekä valtionhallinnon koulutuspoliittiset tahot eli Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Ylioppilastutkintolautakunta.

MAOLilla on edustaja Pedagogisten ainejärjestöjen edustajiston (POE) toimikunnassa. POE toimii valmistelevana elimenä OAJ:n valtuustolle ja hallitukselle. OAJ:lla on neuvotteluvaltuudet, mutta myös matemaattisten aineiden opettajien näkemykset välittyvät  POE:n kautta OAJ:n toimintaan. MAOLin edunvalvonta tukee jäseniä kohtaamissaan ongelmatilanteissa vaikkakin varsinainen palkkapoliittinen edunvalvonta kuuluu OAJ:lle.

Liitolla on tärkeitä oppiaineiden etuja valvovia toimikuntia: perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen opetuksen toimikunnat sekä tietotekniikkatoimikunta. Toimikunnissa käsitellään mm. opetussuunnitelmien käyttöönottoon liittyviä haasteita, ja opetuksen digitalisoitumisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Toimikunnat tekevät aktiivisesti yhteistyötä niin korkeakoulujen kuin muiden sidosryhmien kanssa.

MAOLin lausunnot ja kannanotot

Lehdistötiedotteet

Suositukset