Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Ehdokasesittelyt syysliittokokoukseen 21.11.2020

Ehdolla MAOLin hallituksen puheenjohtajaksi

 

TARJA YLIVUORI

MAOL-Rauma ry esittää Tarja Ylivuorta uudelle kaudelle MAOL ry:n puheenjohtajaksi. Ensimmäisellä kaudellaan Tarja on johtanut MAOL ry:n toiminnan uudistamista. Uudet säännöt on hyväksytty ja niiden myötä on otettu käyttöön ketterämpi ja tehokkaampi hallintorakenne. Dimensio-lehti on siirtynyt uuteen, digitaaliseen muotoon. Nämä uudistukset olivat kuitenkin alkaneet jo aiemmin.

Vasta nyt Tarja pääsee keskittymään uusien, omien ideoidensa eteenpäin viemiseen ja on siksi täynnä intoa toiselle puheenjohtajakaudelle. Tärkeimpinä avauksina Tarja pitää mentoritoiminnan aloittamista ja yhteistyön lisäämistä luokanopettajien ja opettajankoulutuksen suuntaan. MAOL ry:n perustehtävänä säilyy Tarjan mielestä jatkossakin laadukkaan koulutuksen ja opetusmateriaalin tarjoaminen.

Tarjalla on 22 vuoden opetuskokemus, joista 20 vuotta hän on toiminut Pomarkussa lukion (mab, ke) ja yläkoulun (ma, fy, ke) lehtorina ja osan ajasta myös vararehtorina. Tällä hetkellä Tarja on opintovapaalla ja hänellä on erinomaisesti aikaa keskittyä toimintaan MAOL ry:n parhaaksi. MAOL-Rauma ry katsoo, että Tarja on jatkossakin paras valinta kuljettamaan matemaattisten aineiden uljaasti liehuvaa sivistyksen viiriä kohti valoisaa tulevaisuutta.

 

Ehdolla MAOLin hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi

 

TUULA HAVONEN

Olen perusopetuksen matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Tuula Havonen. MAOL-jäsen olen ollut koko opettajaurani ajan melkein 30 vuotta. MAOL-aktiivisuuteni on vuosien varrella johdattanut minut tekemään valtakunnallisia kokeita, valtakunnalliseen opetussuunnitelmatyöhön, POE-hallitukseen ja ITK-johtoryhmään. Tänä syksynä neljäs vuoteni MAOL-hallituksessa on loppusuoralla. Hallituksessa mukanaolo on antanut minulle mahdollisuuksia haastaa itseäni ja osaamistani sekä kehittää opettajuuttani. Toisaalta se on tuonut mukanaan mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää matemaattisten aineiden perusopetusta yhteistyössä erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Olen toiminut MAOL-kouluttajana perusopetuksen OPS-koulutuksissa sekä ollut mukana tuottamassa materiaalia ja kouluttamassa opettajia ohjelmoinnin opettamiseen.

Pyrin toiselle kaudelle 2. varapuheenjohtajaksi, koska tunnen, että olen oppinut näiden MAOL-hallitusvuosien aikana paljon ja uskon, että minulla on vielä paljon annettavaa.

 

Ehdolla MAOLin ruotsinkieliseksi hallituksen jäseneksi

 

Jan-anders salenius

Mitt namn är Jan-Anders SALENIUS. Jag är 54 år gammal har jobbat 30 år i Helsingfors stad och längst som lektor i matematik och fysik vid Brändö gymnasium sedan 1997. Till min familj hör fru och tre vuxna barn. Jag är finlandssvensk och talar även flytande finska, engelska och tyska.

Jag är filosofie magister (år 1991) från Helsingfors universitet och har jobbat i grundskolorna Norsen och Munksnäs innan jag hittade fram till Brändö gymnasium 1997. Året 1994-95 var jag Fulbright – utbyteslärare i Kalifornien, USA. Mina andra uppdrag i Brändö gymnasium har varit rektor (2år) och biträdande rektor (10år) samt direktionsmedlem i Botby grundskola och Brändö gymnasium sedan 2001. Sedan våren 2017 är jag också censor i matematik vid Studentexamensnämnden.

Inom MAOL har jag varit mycket aktiv ända sedan jag började jobba som lärare i Helsingfors.

  • ordförande i Svenska matematiklärarföreningen r.f. i Finland 2001-06, vice ordförande 2007-2011 och ordförande igen 2012-2017
  • suppleant i MAOLs styrelse 2011-2017, ord medlem i MAOLs styrelse 2018-2020
  • medlem av poängförslagsgruppen i lång matematik i studentproven från år 2000-.
  • medlem av tävlingsgruppen (provgruppen) inom MAOL
  • gjort många översättningar av läromaterial från finska till svenska för MAOL

Jag har jobbat 6+3 år i MAOLs styrelse och har tyckt att jobbet har varit väldigt intressant. MAOL är också en viktig organisation för oss finlandssvenska lärare. Det är bra att vi har en länk mellan det finska och svenska i vårt land och själv upprätthåller jag god kontakt med mina finsk- och svenskspråkiga ämneskolleger i landet. Jag har också goda kontakter till matematiklärarkolleger i Sverige, Norge och USA. Detta var några orsaker varför jag ville fortsätta som styrelsemedlem i MAOL.

I MAOLs styrelse kommer jag, ifall jag blir invald, att fortsätta ansvara för svenskspråkig service och internationella kontakter. Mig kan man nå per e-post jan-anders.salenius@edu.hel.fi

Jag hoppas att vi alla lärare inom MAOL och speciellt svenskspråkiga inom klubben SMF är aktiva och deltar i MAOLs fina utbildningar.

Mina hobbyn är bl.a. körsång och jag är självlärd pianist.

 

Ehdolla MAOLin hallituksen jäseneksi

 

MAOL-Länsi-Pohja esittää Johanna Lohinivaa hallituksen jäseneksi.

Olen Johanna Lohiniva 31-vuotias matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Kemistä. Olen virassa Simon
koulussa, eli opetan yläkoululaisia mafyke-aineissa sekä valinnaisessa tietotekniikassa. Valmistuin vuonna
2014 Oulun Yliopistosta.

MAOL:n toiminnasta kiinnostuin jo opiskeluaikana ja liityin opiskelijajäseneksi Oulun Seudun MAOL paikalliskerhoon. Toiminnassa en kuitenkaan tuolloin ollut juuri mukana, yhdessä iltamassa muistan käyneeni. Valmistumiseni jälkeen sain töitä Keminmaasta ja samana syksynä kollega houkutteli MAOL Länsi-Pohja ry:n syyskokoukseen mukaan ja päädyin hallitukseen. Samalla tiellä edelleen ollaan, nyt olen toiminut muutaman vuoden ajan MAOL Länsi-Pohja ry:n taloudenhoitajana. Kerhomme tapahtumissa olen oppinut paljon uutta ja ennen kaikkea olen saanut työhön ajoittain liittyvää ahdistusta purettua.

Kotona minulla on tukena mieheni (myös matemaattisten aineiden lehtori) ja kolme lasta. Ruuhkavuosien takia en ole aiemmin uskaltautunut lähtemään ehdolle MAOL:n hallitukseen, mutta aika voisi olla nyt hyvä. Hallituksessa toisin esille pohjoisten matemaattisten opettajien ajatuksia, sekä pienempien kerhojen näkökulmia MAOL:n toimintaan liittyen.