Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / MAOL / Neljän tieteen kisat – tietosuojaseloste

Alla oleva tietosuojaseloste on suunnattu osallistujille. Koulunsa yhteyshenkilöinä toimiville opettajille suunnattu tietosuojaseloste on luettavissa täällä (pdf).

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n Neljän tieteen kisojen osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1 REKISTERIN nimi, REKISTERINPITÄJÄN nimi JA REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Rekisterin nimi: Neljän tieteen kisojen osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjän nimi: Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry.
Osoite: Veturitallinkuja 5 E, 00520 Helsinki
Puhelin: 050 436 6320
Y-tunnus: 0221037-8

Yhteyshenkilö: Päivi Hyttinen
Sähköpostiosoite: paivi.hyttinen@maol.fi

2 REKISTERÖIDYT

Rekisterissä käsitellään Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n Neljän tieteen kisoihin osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän opettajiensa henkilötietoja.

3 KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Neljän tieteen kisat -kilpailujen järjestäminen, palkintojen jakaminen ja valmennustoiminnan järjestäminen.

Henkilötietoja käsittelevät MAOLin toimiston henkilökunta ja kilpailutyöryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja oman vastuukilpailunsa osalta.

Henkilötietojen käsittelyperuste on opettajan ja opiskelijoiden antama suostumus.

4 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Yhdistykset käsittelevät seuraavia kilpailijoiden ja opettajien henkilötietoja:

– osallistujan nimi sekä koti- ja sähköpostiosoite
– luokka-aste ja ikä
– sukupuoli (tietoa tarvitaan tilastointiin ja mm. jatkovalmennuksen ja matkojen järjestämiseen)
– osallistujan koulu tai lukio ja kotipaikka
– kilpailuvastaukset ja niiden pisteytys
– kilpailujen yhteyshenkilön (opettajan) yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköposti)
– rahapalkinnoilla palkittavien tilitiedot (tilinumero ja tilinomistajan nimi)

5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja opettajilta.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Henkilötietoja voidaan siirtää MAOL ry:n yhteistyökumppaneille Neljän tieteen kisat -kilpailuun liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi kilpailukauden aikana.

Tietoja siirretään kilpailukauden aikana
– Lyyti Oy:lle: loppukilpailukutsut
– Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennuksen jaos: lukion ja peruskoulun matematiikka
– matkatoimisto: kilpailu- ja olympiamatkat

Tietoja luovutetaan
– rahapalkinnoilla palkittavien voittajien osalta verohallinnolle
– olympialaisiin osallistuvien tiedot luovutetaan olympiaorganisaatioille

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään viisi vuotta mahdollisia todistuspyyntöjä varten.

9 TULOSLISTAT

Kärjen tulokset (osallistujan nimi, koulu ja pistemäärä) julkaistaan MAOL ry:n kotisivuilla. Osallistuja voi kieltää tuloksensa julkaisemisen ilmoittamalla siitä MAOL ry:n toimistoon sähköpostitse maol-toimisto@maol.fi tai puh. 050 436 6320 hyvissä ajoin ennen tietojen julkistamista. Tuloslistoja ei hävitetä, vaan ne säilytetään arkistossa kilpailun päättymisen jälkeen tilastointia varten.

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Kilpailijoiden ja opettajien tietoja ei anneta suoramarkkinointiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– tarkastaa itseään koskevat MAOL ry:n käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. MAOL ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. MAOL ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12 OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13 TIETOTURVA

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu MAOL ry:n ja kilpailutyöryhmien tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

14 YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Päivi Hyttinen
Veturitallinkuja 5 E, 00520 Helsinki

15 MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.6.2023 (MAOL ry:n osoite päivitetty).