Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Koulutukset / Menneet koulutukset

Menneet koulutukset

MAOL järjestää koulutuksia aktiivisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille. Lisää koulutuksia järjestetään jatkuvasti. Koulutusten suunnittelussa on pyritty ottamaan opettajien tarpeet ja toiveet huomioon. Menneiden koulutusten materiaalit löytyvät kotisivuilta Materiaalit-osiosta.

 • Distansföreläsning om Artificiell intelligens, 17.1.2023 (Linda Mannila)
 • Pakopelit matematiikan opetuksessa, 8.2.2023 (Maarit Savolainen)
 • Pakopeli avaruusgeometriaan, 12.4.2023 (Maarit Savolainen)
 • Chat GPT -tekoäly tutuksi opettajille, 9.5.2023 (Jyrki Nummenmaa)
 • Toiminnallisuus ja ajattelu matikassa ja fykessä, 5.9.2023 (Marko Blomqvist)
 • Kor­kea­kou­luyh­teis­työn to­teut­ta­mi­nen lu­kion ja opet­ta­jan re­surs­sien mu­kai­ses­ti, 7.11.2023 (Veli-Matti Ikävalko)
 • Scratch-peliohjelmointia yläkoulussa, 16.11.2023 (Tuomo Riekkinen)
 • Ohjelmoinnin perusteet: alkeet + MAA11, 24.11.2023 (Teppo Harju & Ville Tilvis)

Fysiikan ja kemian sisältöjä vuosiluokille 3–6 -hankkeessa luotiin luokanopettajille materiaalia luokka-asteisiin sitomattomista teemoista ympäristöopin fysiikan ja kemian sisältöjen opettamisen tueksi, sekä järjestettiin koulutuksia teemasta. Materiaalissa perehdytään erilaisiin tapoihin toteuttaa oppitunneilla tutkimuksiin perustuvaa oppimista ja antaa konkreettisia esimerkkejä fysiikan ja kemian ilmiöiden tutkimiseen ja sen opettamiseen. Tutkimukset on suunniteltu siten, että niihin tarvittavat välineet ovat mahdollisimman helppo löytää koulun arjessa.

Hankkeessa tuotetut oppimateriaalit

Hankkeen rahoitti OPH.

Digitaalisuus matemaattisissa aineissa -koulutushanke pureutui ajankohtaisiin teemoihin sekä teoriassa että käytännönläheisten esimerkkien ja materiaalin jakamisen kautta.

Koulutuksessa tuotettu materiaali

Hanke oli OPH:n rahoittama.

Koulutus kielitietoisuudesta ja selkokielestä erityisesti matematiikan aineenopetuksen näkökulmasta. Koulutus antoi opettajille konkreettisia keinoja sisällön, tehtävien ja materiaalien selkeyttämiseen. Käytännönläheinen koulutus tuki opettajia ja sen seurauksena matematiikan oppilaita ja opiskelijoita kouluissa. Kohderyhmänä matematiikan aineenopettajat ammattikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa. Koulutus oli OPH:n rahoittama.

Materiaalit MAOLin materiaalipankissa

Ohjelmointi lukion matematiikassa, mitä opettaa opintojaksossa MAA11 oli OPH:n rahoittama maksuton koulutus kaikille lukioiden opettajille. Tutustu materiaaliin Materiaalipankissamme. Tarjolla on ohjelmointitehtävät opiskelijoille sekä tukimateriaalia opettajille. Programmeringsuppgfter också på svenska!

Koulutuksen tarkoitus oli tarjota johdatus lukiomatematiikan ohjelmointiin. Koulutus toteutettiin yhden päivän etäopetuksena (6*45 min) tai jatkokurssin osalta 3 h etäopetuksena. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet syventää osaamistaan ohjelmoinnissa ja mahdollisuus opettaa paremmin ohjelmointia osana matematiikan opintoja myös lukiossa. 2021 alkanut hanke loppui kevätlukukaudella 2022.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukua 6, Oppimisen arviointi, tarkennettiin 1.8.2020 alkaen. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit julkaistiin alkuvuodesta 2021 ja ne tulivat voimaan elokuun alustaNämä opetuksen arvioinnin tarkennukset ja päättöarvioinnin arvosanakriteerit tehtiin auttamaan opettajia toteuttamaan arviointia yhdenmukaisesti.

MAOL järjesti keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan uudistusten merkitystä opettajan työssä niin opintojen aikaista arviointia kuin päättöarviointiakin suoritettaessa.

Koulutuksen materiaalit

Tampereen MAOL syyskoulutuspäivät pidettiin vuonna 2021 etätapahtumana. Ohjelmaa tarjottiin usealla eri kanavalla yhtä aikaa. Osa luennoista tallennettiin, ja tallenteita pystyi katsomaan lokakuun ajan.

Etäkoulutuspäivän sivusto

Koulutuksessa käytiin lyhyesti massaspektroskopian (MS),
infrapunaspektroskopian ja ydinmagneettisen resonanssispektroskopian
(NMR) perusteet ja spektrien tulkintaharjoituksia.

Kouluttajana oli Petri Heinonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto,
orgaaninen kemia.

Koulutukset olivat ilmainen jäsenetu MAOLin jäsenille.

Sähköiset työvälineet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa oli opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus kaikille lukioiden matemaattisten aineiden opettajille. Koulutuksessa kehitettiin opettajien teknistä ja pedagogista osaamista sähköisten työvälineiden käytössä. Koulutukset järjestettiin erikseen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan.

Kemian materiaalit löytyvät täältä.

Opetushallituksen rahoittama hanke oli suunnattu kaikille matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ammatillisessa koulutuksessa opettaville aineenopettajille. Koulutus vastasi koulutusuudistuksen tuomiin haasteisiin matemaattistenaineiden opetuksessa.

Koulutusmateriaaleja

Osaamisen tunnustaminen (PDF)
Osaamisen tunnustamisen taulukko (PDF)
Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelmat (PDF)

Ohjaava opettajuus 1 (PDF)
Ohjaava opettajuus 2 (PDF)
Kielitietoinen opettaminen (PDF)

Ammattialakohtainen matemaattinen osaaminen
Sosiaali- ja terveysala (PDF)
Laboratorio- ja prosessiteollisuudenalat (PDF)
Maanmittaus ja tekninensuunnittelu (PDF)
Puutarha-ala (PDF)
Sähköala (PDF)
Hius- ja kauneudenhoitoala (PDF)
Metsäteollisuus – näkymät ja osaajatarpeet (PDF)
Talotekniikka (PDF)
Kaivosala (PDF)
Autoala (PDF)
Insinööriopintojen matematiikan osaaminen (PDF)

MAOL syyskoulutuspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa historiansa aikana virtuaalisesti etätapahtumana. Ohjelmaa tarjottiin usealla eri kanavalla yhtä aikaa. Osa luennoista tallennettiin, ja tallenteita pystyi katsomaan lokakuun ajan.

Etäkoulutuspäivän ohjelma on vielä nähtävillä täällä.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa tuotettiin toisen asteen opiskelijoille matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan avoimia oppimateriaaleja. Hankkeen sisällöstä vastasi Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tietotekniikan yksikkö. Koulutuksissa tutustuttiin verkko-opetuksen pedagogiikkaan sekä avointen oppimateriaalien lisensseihin, laadintaan ja julkaisemiseen.

Hankkeen nettisivut.

Pedagoginen materiaali

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille suunnatussa koulutuksessa tutustuttiin toiminnalliseen matematiikkaan ja kokeelliseen sekä tutkivaan luonnontieteeseen.

Luonnontieteiden materiaali

Matematiikan materiaali

Vuoden 2019 syyskoulutuspäivät järjestettiin Rovaniemellä Lyseonpuiston lukiolla.

Koulutuspäivien sivusto

Luentojen ja työpajojen materiaalit löytyvät MAOLin jäsensivuilta:

Algebran opetus alkuun toiminnallisesti

Matematiikka monialaisissa projekteissa

Matematiikan YO-kokeet

Peruskoulun opettajille suunnatun ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”- täydennyskoulutushankkeen tavoitteena oli tukea peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen tvt-opetuskäytön pedagogisessa kehittämisessä.

Koulutuksen materiaali löytyy täältä.

MAOL:n lukiokoulutukset tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman vaatiman tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoon.

Lukion Digitaaliset aineistot ja TVT-koulutuksen materiaali löytyy täältä.

Tältä sivulta löydät linkkejä aikaisempien koulutuspäivien materiaalikoosteisiin. Seuraavan ja menossa olevan koulutuspäivän tiedot löydät Koulutuspäivien verkkosivuilta.

 • MAOL-syyskoulutuspäivät Joensuussa 5.-6.10.2018 “Kokeile, innostu ja oivalla”
 • MAOL syyskoulutuspäivät Turussa 6.-7.10.2017 ”Tuo tullessas vie mennessäs”
 • MAOL-syyskoulutuspäivät Oulussa 2.10.2016
 • MAOL-kevätkoulutuspäivät Järvenpäässä 16.4.2016
 • MAOL-syyskoulutuspäivät Raumalla 2.-3.10.2015
 • MAOL-kevätkoulutuspäivät Helsingissä 18.4.2015
 • MAOL-syyskoulutuspäivät Seinäjoella 3.-4.10.2014
 • MAOL-kevätkoulutuspäivät Espoossa 12.4.2014
 • MAOL-syyskoulutuspäivät Jyväskylässä 4.-5.10.2013
 • MAOL-syyskoulutuspäivät Porissa 5.-7.10.2012