Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Koulutukset / Menneet koulutukset

Menneet koulutukset

MAOL järjestää koulutuksia aktiivisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajille. Lisää koulutuksia järjestetään jatkuvasti. Koulutusten suunnittelussa on pyritty ottamaan opettajien tarpeet ja toiveet huomioon. Menneiden koulutusten materiaalit löytyvät kotisivuilta Materiaalit-osiosta.

Koulutus kielitietoisuudesta ja selkokielestä erityisesti matematiikan aineenopetuksen näkökulmasta. Koulutus antoi opettajille konkreettisia keinoja sisällön, tehtävien ja materiaalien selkeyttämiseen. Käytännönläheinen koulutus tuki opettajia ja sen seurauksena matematiikan oppilaita ja opiskelijoita kouluissa. Kohderyhmänä matematiikan aineenopettajat ammattikouluissa, peruskouluissa ja lukioissa. Koulutus oli OPH:n rahoittama.

Materiaalit MAOLin materiaalipankissa

Ohjelmointi lukion matematiikassa, mitä opettaa opintojaksossa MAA11 oli OPH:n rahoittama maksuton koulutus kaikille lukioiden opettajille. Tutustu materiaaliin Materiaalipankissamme. Tarjolla on ohjelmointitehtävät opiskelijoille sekä tukimateriaalia opettajille. Programmeringsuppgfter också på svenska!

Koulutuksen tarkoitus oli tarjota johdatus lukiomatematiikan ohjelmointiin. Koulutus toteutettiin yhden päivän etäopetuksena (6*45 min) tai jatkokurssin osalta 3 h etäopetuksena. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet syventää osaamistaan ohjelmoinnissa ja mahdollisuus opettaa paremmin ohjelmointia osana matematiikan opintoja myös lukiossa. 2021 alkanut hanke loppui kevätlukukaudella 2022.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukua 6, Oppimisen arviointi, tarkennettiin 1.8.2020 alkaen. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit julkaistiin alkuvuodesta 2021 ja ne tulivat voimaan elokuun alustaNämä opetuksen arvioinnin tarkennukset ja päättöarvioinnin arvosanakriteerit tehtiin auttamaan opettajia toteuttamaan arviointia yhdenmukaisesti.

MAOL järjesti keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan uudistusten merkitystä opettajan työssä niin opintojen aikaista arviointia kuin päättöarviointiakin suoritettaessa.

Koulutuksen materiaalit

Tampereen MAOL syyskoulutuspäivät pidettiin vuonna 2021 etätapahtumana. Ohjelmaa tarjottiin usealla eri kanavalla yhtä aikaa. Osa luennoista tallennettiin, ja tallenteita pystyi katsomaan lokakuun ajan.

Etäkoulutuspäivän sivusto

Koulutuksessa käytiin lyhyesti massaspektroskopian (MS),
infrapunaspektroskopian ja ydinmagneettisen resonanssispektroskopian
(NMR) perusteet ja spektrien tulkintaharjoituksia.

Kouluttajana oli Petri Heinonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto,
orgaaninen kemia.

Koulutukset olivat ilmainen jäsenetu MAOLin jäsenille.

Sähköiset työvälineet lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa oli opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus kaikille lukioiden matemaattisten aineiden opettajille. Koulutuksessa kehitettiin opettajien teknistä ja pedagogista osaamista sähköisten työvälineiden käytössä. Koulutukset järjestettiin erikseen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan.

Kemian materiaalit löytyvät täältä.

Opetushallituksen rahoittama hanke oli suunnattu kaikille matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ammatillisessa koulutuksessa opettaville aineenopettajille. Koulutus vastasi koulutusuudistuksen tuomiin haasteisiin matemaattistenaineiden opetuksessa.

Koulutusmateriaaleja

Osaamisen tunnustaminen (PDF)
Osaamisen tunnustamisen taulukko (PDF)
Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelmat (PDF)

Ohjaava opettajuus 1 (PDF)
Ohjaava opettajuus 2 (PDF)
Kielitietoinen opettaminen (PDF)

Ammattialakohtainen matemaattinen osaaminen
Sosiaali- ja terveysala (PDF)
Laboratorio- ja prosessiteollisuudenalat (PDF)
Maanmittaus ja tekninensuunnittelu (PDF)
Puutarha-ala (PDF)
Sähköala (PDF)
Hius- ja kauneudenhoitoala (PDF)
Metsäteollisuus – näkymät ja osaajatarpeet (PDF)
Talotekniikka (PDF)
Kaivosala (PDF)
Autoala (PDF)
Insinööriopintojen matematiikan osaaminen (PDF)

MAOL syyskoulutuspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa historiansa aikana virtuaalisesti etätapahtumana. Ohjelmaa tarjottiin usealla eri kanavalla yhtä aikaa. Osa luennoista tallennettiin, ja tallenteita pystyi katsomaan lokakuun ajan.

Etäkoulutuspäivän ohjelma on vielä nähtävillä täällä.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa tuotettiin toisen asteen opiskelijoille matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan avoimia oppimateriaaleja. Hankkeen sisällöstä vastasi Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tietotekniikan yksikkö. Koulutuksissa tutustuttiin verkko-opetuksen pedagogiikkaan sekä avointen oppimateriaalien lisensseihin, laadintaan ja julkaisemiseen.

Hankkeen nettisivut.

Pedagoginen materiaali

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille suunnatussa koulutuksessa tutustuttiin toiminnalliseen matematiikkaan ja kokeelliseen sekä tutkivaan luonnontieteeseen.

Luonnontieteiden materiaali

Matematiikan materiaali

Vuoden 2019 syyskoulutuspäivät järjestettiin Rovaniemellä Lyseonpuiston lukiolla.

Luentojen ja työpajojen materiaalit löytyvät MAOLin jäsensivuilta:

Algebran opetus alkuun toiminnallisesti

Matematiikka monialaisissa projekteissa

Matematiikan YO-kokeet

Peruskoulun opettajille suunnatun ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”- täydennyskoulutushankkeen tavoitteena oli tukea peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen tvt-opetuskäytön pedagogisessa kehittämisessä.

Koulutuksen materiaali löytyy täältä.

MAOL:n lukiokoulutukset tarjoavat tukea uuden opetussuunnitelman vaatiman tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoon.

Lukion Digitaaliset aineistot ja TVT-koulutuksen materiaali löytyy täältä.

Syyskoulutuspäivien teemana oli “kokeile, innostu ja oivalla”. Tapahtuma järjestettiin Joensuun normaalikoululla. Järjestäjänä toimi MAOL-Pohjois-Karjala ry.

Katso materiaalit täältä: https://peda.net/joensuu/maol

Syyskoulutuspäivät järjestettiin Turussa 6.-7.10.2017.
Tapahtumapaikkana oli Turun yliopisto ja järjestäjänä MAOL-Turku ry.
Teemana oli ”Tuo tullessas vie mennessäs.”
Linkki koulutuspäivien sivulle

 

POSTERIT

Tilastojulisteen abc, Reija Helenius

Ohjelmointia matematiikkaan Matematiikkaa ohjelmointiin, Tuomo Riekkinen

Arvioitava tuntitehtävä, Kaisa Poikela

Liikuntaa matematiikan harjoitteluun, Elina Liuha

Kenguru, Ville Tilvis ja Salli Kulmala

Hiukkasfysiikan avoin data opetuksessa, Paavo Rikkilä

Science and our Environment, Irma Hannula

Math Dice, Anu Tuominen

Tiedesampo, Tuomas Tammero ja Olli-Pekka Rauhala

NOT-koulu, Pasi Nurmi

 

LUENNOT JA TYÖPAJAT

Tutkimuslähtöinen fysiikan opiskelu, Laura Ketonen

Ohjelmointia matematiikkaan, Tuomo Riekkinen

Monivalinnat Matematiikassa, Pekka Vienonen
Esitysdiat pdf pptx
Monivalintatehtävät matematiikassa

Räkna med mig, Nina Aspegrén
Sammanfattning av workshop

Digitaalinen ylioppilaskoe kemiassa, Tiina Tähkä

Laserterapia eläinlääketieteessä, Jouni Niemi

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen matemaattisten aineiden opetus, Timo Kulmala

Tietokoneavusteinen mittaaminen yläkoulun fysiikassa, Martti Montonen
Työt pdf docx
Vernier graphical analysis ohjelman käyttö iPadissa pdf docx

Käänteinen oppiminen ja oppimisen aikainen arviointi, Marika Toivola
Ei itseopiskelua, vaan itseohjautuvuuteen kasvattamista Länsi-Suomi 9.10.2017

Scratch matematiikan oppimisen tukena, Jouko Järvenpää

Robotit oppimisen innoittajina, Jouko Järvenpää

Älypelit opetuksessa, Maija Mäntylä ja Kaisa Salonen

Murtoluvut toiminnallisesti, Anu Tuominen

Kamerakynän pedagogiikka, Ismo Kiesiläinen
http://www.kamerakyna.fi/kamerakyna.html

1, 1, 2, 3, 5, 8, … Fibonacci-luvut ja matemaattinen kauneus luonnossa, Jukka O. Mattila

TI-Nspire työpajojen materiaalit
http://nspire.fi/turku/

Molekyylimallinnus kemian opetuksessa, Johannes Pernaa

Tältä sivulta löydät linkkejä aikaisempien koulutuspäivien materiaalikoosteisiin. Seuraavan ja menossa olevan koulutuspäivän materiaalit kannattaa katsoa koulutuksen osion kautta.