Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Allmänt

MAOL:s utbildning riktad till gymnasielärare erbjuder tips som passar nya läroplanens krav på digitala färdigheter.

Utbildning (hittills på finska) har varit inriktad på hur man kan nyttja digitala material i undervisningen tex. för att skapa uppgifter och producera svar både ur lärarens och elevens synvinkel. Vi bekantar oss med existerande material och övar att skapa egna.

Centrala innehåll

 • Att bekanta sig med digitalt innehåll
 • Att hitta och använda material på webben
 • Att producera, behandla och analysera data
 • Videoanalys
 • Algoritmer ochprogrammering

Vi bekantar oss med följande digitala materal

 • Bilder, mönster, grafer och diagram
 • Material baserade på artiklar
 • Videomaterial och videoanalys
 • Ljudmaterial
 • Tabeller och kalkylprogram .csv
 • Mätdata
 • Geogebra-appletter
 • Appletter med Symbolisk räkning
 • Simulation och modellering
 • Animationer
 • Molekylimodeler
 • Elektroniska bibliotek
 • Statistikbyråns, världsbankens etc material

Utbildningen har varit tvådelad. En del av utbildningarna har arrangerats på webben och det ingår även distansuppgifter.

Utbildningen uppfyller kriterierna för utbildning som berättigar till 3 avlönade lärararbetsdagar under varje läsår. En dag innehåller6 x 45 min undervisning. Skolningen är avgiftsfri för deltagare och kräver inte medlemskap i MAOL.

Genom att deltaga får du en chans att nätverka med kolleger och diskutera hur användande av digitala material påverkar undervisningen.

SML-MAOL

Denna översättning beskriver de lokala finskspråkiga utbildningarnas innehåll.
Det kunde vara en god ide att planera och förverkliga svenska lokala kursträffar enligt denna modell.
(Hör för medSML-MAOLom motsvarande svenskspråkiga skolning under 2017-18).

Programvara

Dessa verktyg ingår för närvarande i bland de digitala verktygen:

Kemi rit-program och molekylmodellering (tex.)

Visuella program (tex.)

 • CmapTools(begreppskartor)
 • Canva(visuellt online-presentationsprogram)

Digitaliseringsprojektet vid StEx:Digabi.fi(Nyheter, webinarer och info om digitalisering av studentexamen)

Abitti-kursprovssystemet ja Abitti-bloggen:Abitti.fi Info om abitti.

Ämnesvis om det digitala provet här