Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Sektordiagram statistik MAB5

Olika uppgifter

Exempel relaterat till kursen i statistik MAB5

att göra ett sektordiagram med verktyg som Libre Office Calc och Geogebra

Denna video är bandad med Screen-Cast-O-matic. Den visar vad man kan göra med Geogebras tabellegenskaper och envariabelsanalys. Vi prövar att rita ett sektordiagram också även om det går mycket lättare i LibreOffice Calc med kommandot Infoga-Diagram-Sektordiagram.
ggb02.PNG

Först skapar vi en frekvenstabell

För att skapa ett sektordiagram i Geogebra behövs förutom frekvenser även relativa frekvenser och relativa summafrekvenser

A B C D E F G H
1 data
x
frekv
f
vinkel
α
90 x y rel. frekv.
f%
text
2 1 50 =360*B2/$B$8 =C2+D1 =cos(C2°) =sin(C2°) =100*B2/$B$8 =Text(G2)+”%”
3 2 40 =360*B3/$B$8 =C3+D2 =cos(C3°) =sin(C3°) =100*B3/$B$8 =Text(G3)+”%”
4 3 30 =360*B3/$B$8 =C4+D3 =cos(C4°) =sin(C3°) =100*B3/$B$8 =Text(G3)+”%”
5 4 20 Tartu solun oikeaan alareunaan ja vedä alas kaava
6 5 10 24 450 0 1 6.7 6.7%
7 150 360 100

Slutligen visas hur man gör ett sektordiagram med Libre Office Calc.

Efter envariabelsanalysen med stapeldiagram, lådogram, central och spridningsmått kan man kopiera frekvenstabellens två första kolumner till kalkylprogrammet LibreOffice för att klicka fram diagrammen.

( Detta är det verktyg som lämpar sig för sektordiagram med några klick ).