Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Nostoauto

Sovelletaan edellisen esimerkin ideaa ja tehdään ohjelma, joka piirtää nostoauton. Lähdetään ideasta, että liikuteltava osa on origossa. Käytetään oheista apukuviota apuna.

Ohjelma kuvan mukaisen palkin liikuttelemiseksi on seuraava:

var aSlider; // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider; // Määritellään muuttuja bSlider
var cSlider; // Määritellään muuttuja cSlider
var dSlider; // Määritellään muuttuja dSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);
 aSlider = createSlider(-80, 0, -45);
 aSlider.position(10, 20);
 bSlider = createSlider(0, 100, 20);
 bSlider.position(160, 20);
 cSlider = createSlider(0, 600, 250);
 cSlider.position(310, 20);
 dSlider = createSlider(0, 200, 50);
 dSlider.position(460, 20);
 strokeWeight(3);
}

function draw() {
 background(240,240,200);
 var a = aSlider.value();
 var b = bSlider.value();
 var c = cSlider.value();
 var d = dSlider.value();

 translate(c,300);
 push();
  rotate(radians(a));
  push();
   translate(b,0);
   push();
    translate(260,0);
    rotate(radians(-a));
    line(0,0,0,10+d);
    fill(100);
    rect(-10,d,20,20);
   pop();
   fill(180);
   rect(150,-10,100,20);
   ellipse(250,0,30,30);
   fill(128)
   rect(50,-15,160,30);
  pop();
  fill(64);
  rect(0,-20,160,40);
 pop();
}

Täydennetään ohjelmaa siten, että nosturin ympärille tulee kulkuneuvo.


Jolloin ohjelman koodi on seuraavanlainen.

var aSlider; // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider; // Määritellään muuttuja bSlider
var cSlider; // Määritellään muuttuja cSlider
var dSlider; // Määritellään muuttuja dSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);
 aSlider = createSlider(-80, 0, -45);
 aSlider.position(10, 20);
 bSlider = createSlider(0, 100, 20);
 bSlider.position(160, 20);
 cSlider = createSlider(0, 600, 250);
 cSlider.position(310, 20);
 dSlider = createSlider(0, 200, 50);
 dSlider.position(460, 20);
 strokeWeight(3);
}

function draw() {
  background(240,240,200);
 var a = aSlider.value();
 var b = bSlider.value();
 var c = cSlider.value();
 var d = dSlider.value();
 
 push(); // Nosturi alkaa tästä
 translate(c,370);
 scale(0.5);
 push();
  rotate(radians(a));
  push();
   translate(b,0);
   push();
    translate(260,0);
    rotate(radians(-a));
    line(0,0,0,10+d);
    fill(100);
    rect(-10,d,20,20);
   pop();
   fill(180);
   rect(150,-10,100,20);
   ellipse(250,0,30,30);
   fill(128)
   rect(50,-15,160,30);
  pop();
  fill(64);
  rect(0,-20,160,40);
 pop();
 fill(128);
 rect(-100,50,100,20);
 fill(100,100,240);
 rect(-170,-30,200,80);
 fill(50,150,50);
 rect(-190,70,280,70,50);
 fill(128);
 ellipse(-150,105,40,40);
 ellipse(-100,105,40,40);
 ellipse(-50,105,40,40);
 ellipse(0,105,40,40);
 ellipse(50,105,40,40);
 fill(0,100,100);
 beginShape();
   vertex(-50,-100);
   vertex(30,-100);
   vertex(80,0);
   vertex(80,50);
   vertex(-20,50);
   vertex(-50,-30);
 endShape(CLOSE);
  fill(200);
 beginShape();
   vertex(-30,-80);
   vertex(10,-80);
   vertex(50,0);
   vertex(-20,0);
   vertex(-30,-30);
 endShape(CLOSE);
 pop(); // Nosturi loppuu tähän
 
 fill(100,255,50);
 rect(0,440,600,160); // Nurmikko
}

Ohjelman suoritus näyttää tältä.