Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi
Etusivu / Materiaalit / Taidetta ohjelmoimalla / 6. Valintalause / Valinta liukupalkin avulla

Valinta liukupalkin avulla

Tehdään vielä ohjelma, jossa liukupalkin avulla voidaan valita piirrettävä kuvio. Sovitaan, että ensimmäinen liukupalkki voi saada arvoja 0, 1, 2 ja 3. Sijoitetaan ensimmäisen liukupalkin arvo muuttujalle valinta. Jos valinta saa arvo on 0, niin silloin piirretään neliö. Jos valinta saa arvo on 1, niin silloin piirretään tasakylkinen kolmio. Jos valinta saa arvo on 2, niin silloin piirretään ellipsi. Jos valinta saa arvo on 3, niin silloin piirretään neljäkäs. Toisella liukupalkilla suurennetaan ja pienennetään kuviota. Toinen liukupalkki voi saada arvoja väliltä 0.1 … 5, joka on kerroin. Kun tämä arvo välitetään scale-komennolle, niin kuvio joko suurenee (koko > 1) tai pienenee (koko < 1). Kolmas liukupalkki voi saada arvoja väliltä -180…180 eli kuvio voi siis pyöriä vasta- tai myötäpäivään 180°:tta. Kun tämä arvo välitetään komennolle: rotate(radians(kulma)); niin kuviota voidaan pyörittää.

Kokonainen ohjelma on seuraavanlainen.

var aSlider; // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider; // Määritellään muuttuja bSlider
var cSlider; // Määritellään muuttuja cSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);       // Ikkunan koko
 aSlider = createSlider(0, 3, 0);   // Ensimmäinen liukupalkki
 aSlider.position(10, 20);
 bSlider = createSlider(0.1, 5, 1);  // Toinen liukupalkki
 bSlider.position(210, 20);
 cSlider = createSlider(-180, 180, 0); // Kolmas liukupalkki
 cSlider.position(410, 20);
}

function draw() {
 background(200,150,0);     // Tyhjennä tausta
 fill(0,0,255);         // Täyttöväri sininen
 translate(width/2, height/2);  // Origo ikkunan keskelle (=pyörityskeskipiste)
 var valinta = aSlider.value(); // Määritellään muuttuja valinta
 var koko = bSlider.value();   // Määritellään muuttuja koko
 var kulma = cSlider.value();  // Määritellään muuttuja kulma
 scale(koko);          // Skaalaa kuviota isommaksi tai pienemmäksi
 rotate(radians(kulma));     // Pyöritä kuviota kulman verran
 if (valinta == 0) {       // Jos valinta on yhtä suuri kuin 0, niin 
  rect(-50,-50,100,100);    // piirrä neliö ikkunan keskelle
 }
 if (valinta == 1) {       // Jos valinta on yhtä suuri kuin 1, niin 
  triangle(0,0,-50,-50,50,-50); // piirrä kolmio ikkunan keskelle
 }
  if (valinta == 2) {      // Jos valinta on yhtä suuri kuin 2, niin 
  ellipse(0,-0,200,100);    // piirrä ellipsi ikkunan keskelle
 }
 if (valinta == 3) {       // Jos valinta on yhtä suuri kuin 3, niin 
  quad(0,0,50,25,100,0,50,-25); // piirrä neljäkäs ikkunan keskelle
 }
}

Voit testata ohjelman tästä.

Arpominen

Kerrataan arpomiskomento. Tehdään ohjelma, jossa ensimmäisellä liukupalkilla säädetään arvottava kuvio. Kuvio voi olla neliö, kolmio, ympyrä tai neljäkäs. Toisella liukupalkilla määräämme arvon värin peittävyyden (0 = täysin läpinäkyvä, 255 = täysin peittävä). Kolmannella liukupalkilla määräämme kuvion koon. Kokonainen ohjelma on seuraavanlainen.

var aSlider; // Määritellään muuttuja aSlider
var bSlider; // Määritellään muuttuja bSlider
var cSlider; // Määritellään muuttuja cSlider
function setup() {
 createCanvas(600, 600);       // Ikkunan koko
 aSlider = createSlider(0, 3, 0);   // Ensimmäinen liukupalkki
 aSlider.position(10, 20); 
 bSlider = createSlider(0, 255, 200); // Toinen liukupalkki
 bSlider.position(210, 20);
 cSlider = createSlider(0.5, 5, 1);  // Kolmas liukupalkki
 cSlider.position(410, 20);
 background(0);            // Tyhjennä tausta ja väritä se mustaksi 
}

function draw() {
 var valinta = aSlider.value();    // Määrittele muuttuja valinta ja annna sille arvo ensimmäisestä liukupalkista
 var vari = bSlider.value();     // Määrittele muuttuja vari ja annna sille arvo toisesta liukupalkista
 var koko = cSlider.value();     // Määrittele muuttuja koko ja annna sille arvo kolmannesta liukupalkista
 
 fill(random(255),random(255),random(255),vari); // Arvo satunnainen väri, jossa peittävyys arvo muuttujasta: vari
 push();                     // Koordinaatisto muistiin
  translate(random(600),random(600));       // Siirrä koordinaatistoa satunnaiseen paikkaan
  scale(koko);                  // Suurenna tai piennennä kuviota
  if (valinta == 0) {               // Jos valinta on yhtä suuri kuin 0
   rect(0,0,100,100);              // niin piirrä neliö
  }
  if (valinta == 1) {               // Jos valinta on yhtä suuri kuin 1
   triangle(0,0,50,0,0,50);           // niin piirrä kolmio
  }
  if (valinta == 2) {              // Jos valinta on yhtä suuri kuin 2
   ellipse(0,0,100,100);             // niin piirrä ympyrä
  }
  if (valinta == 3) {               // Jos valinta on yhtä suuri kuin 3
   quad(0,0,50,25,100,0,50,-25);         // niin piirrä neljäkäs
  }
 pop();                      // Palauta koordinaatisto muistista
}

Voit testata ohjelmaa tästä.