Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Opettajalle

Ohjelmointi osana matematiikanopetusta

Scratch-ohjelman perusteita

1.-2. vuosiluokan aikana on tarkoitus käydä läpi Scratch-ohjelman perusteet samalla kun matematiikkaan liittyviä elementtejä liitetään mukaan suoritettaviin ohjelmointitehtäviin. Tehtävät kannattaa käydä läpi numerojärjestyksessä oppilaiden ikätason huomioiden. Opettaja voi myös valita yksittäisiä tehtäviä oppitunnilla käsiteltäväksi case-tyyppisinä tehtävinä. Tällöin oppilailla olisi hyvä olla kokemusta Scratch-ohjelmoinnista jo ennestään.

Tehtävät on laadittu siten, että oppilas voi varsinaisen tehtävän tehtyään muokata ja laajentaa alkuperäisen tehtävän ohjelmointia, tehdä alkuperäiseen ohjeeseen parannuksia, korjauksia ja pohtia, olisiko samaan lopputulokseen päästy käyttämällä toisenlaista ohjelmointikoodia.

Matematiikan OPS

  • S1 Ajattelun taidot

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

  • S2 Luvut ja laskutoimitukset

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin. Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.

  • S3 Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra. Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa.

L4 Monilukutaito
Tuottamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.