Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

2. Luvut ja laskutoimitukset

2.1 Peruslaskutoimitukset

Python-kielessä on määritelty, aivan kuten C-kielessä tai Javassa, peruslaskutoimitusten operaatiot seuraavilla operaattoreilla:

Taulukko

Operaatiot suoritetaan matematiikasta tutun laskujärjestyksen mukaisesti. Samoin sulkeita voidaan käyttää samaan tapaan kuin matematiikassa. Lausekkeet voidaan kirjoittaa editori-ikkunaan tai toimintoikkunaan seuraavasti:

syöte editori-ikkunaan
2.1.1 editori laskuesimerkki 1.png

syöte toimintoikkunaan
2.1.2 toimintaikkuna laskuesimerkki 2.png

Editori-ikkunaan kirjoitettaessa komennot alkavat print-käskyllä, jonka jälkeen laskutoimitus kirjoitetaan sulkeiden sisään, kuten yllä olevassa esimerkissä on esitetty. Muiden operaatioiden, kuten potenssiin korotusten (luku 2.4), komennot syötetään editoriin vastaavalla tavalla kuin yllä. Edellisessä esimerkissä + -merkkiä ennen ja jälkeen on välilyännit, mutta Python-ohjelmoinnissa ei ole väliä, kirjoittaako operaattoreita ennen ja jälkeen välilyönnin vai ei.

Mikäli laskutoimitus kirjoitetaan editori-ikkunaan, tulee komento suorittaa Run-komennolla. Interaktioikkunaan kirjoitettu komento suoritetaan puolestaan aina Enter ↵-näppäimellä. Alla on esimerkkejä, kuinka peruslaskutoimituksia voidaan kirjoittaa Python-ohjelmointikielellä.

2.1.3 laskuesimerkki 3.png

Tuloste:

2.1.4 tuloste.png

On suositeltavaa tehdä tehtäviä editori-ikkunaan, jotta tehtävät saadaan tallennettua. Harjoittele tehtäväsarjan tehtävissä positiivisten ja negatiivisten kokonaislukujen peruslaskutoimitusten kirjoittamista Python-kielellä.

Harjoituksia peruslaskutoimituksista:

1. Laske lausekkeen arvo. Mieti vastaus päässä laskien ennen ohjelmakoodin kirjoittamista.

a. –5 + 60

b. –16 – 12

c. –7 + (–8)

d. 28 – (–17)

2. Laske lausekkeen arvo. Mieti vastaus päässä laskien ennen ohjelmakoodin kirjoittamista.

a. 15 ∙ 4

b. –5 ∙ 8

c. –3 ∙ (–25)

d. –39 : 13

3. Laske lausekkeen arvo. Mieti vastaus päässä laskien ennen ohjelmakoodin kirjoittamista.

a. 6 ∙ (–5) ∙ (–10)

b. 6 ∙ (–10) : 3

c. 6 : 3 : (–2)

d. –4 ∙ (–15) ∙ (–10)

4. Merkitse lausekkeena ja laske. Kirjoita lukujen

a. 7 ja –20 tulo

b. –100 ja –20 osamäärä

c. 3, –40 ja –5 tulo

5. Tallenna luku -5 muuttujaan a ja luku 9 muuttujaan b. Kirjoita sen jälkeen ohjelmakoodi, joka tulostaa seuraavien laskujen tulokset

a. 𝑎+𝑏

b. 𝑎−𝑏

c. 𝑎∙𝑏

d. 𝑎∶𝑏

6. Kirjoita ohjelmakoodi, joka kysyy ensin esimerkiksi jotain merkkiä tai käyttäjän nimeä ja tämän jälkeen sitä, kuinka monta kertaa sitä tulostetaan näytölle. Alla on esimerkki ohjelman toiminnasta: (kertaa tarvittaessa luvut 1.7 ja 1.13)

2.1.5 harjoitus 6 esimerkkituloste.png

7. Tallenna jälleen muuttujaan a luku -5 ja muuttujaan b luku 9. Kirjoita ohjelmakoodi, joka

a. kertoo, onko 𝑎

b. tulostaa kokonaisluvut väliltä a – b. (kertaa luku 1.11)

8. Laske lukujen

a. 5, 9, 13, …, 29 summa

b. 1, –2, –5, –8, …, –35 summa

for-range rakennetta käyttäen. Voit kerrata sen luvusta 1.11.

Ratkaisut:

2.1.6 ratkaisut 1-5.png
2.1.7 ratkaisut 6-8.png