Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

2.1 Lausekkeen arvo

Jos muuttujalle annetaan ohjelmassa tietty vakiona pysyvä arvo, se tarkoittaa, että sitä ei voi muuttaa tietokoneohjelman suorituksen aikana. Racket-kielessä ohjelman aikainen vakio määritetään define-komennolla, jossa yksittäisellä kirjaimella tai sanalla merkitylle muuttujalle annetaan arvo. Matematiikassa käytetään yleensä yksittäisiä muuttujakirjaimia. Muuttujat kannattaa nimetä järkevästi. Ohjelmoinnissa käytetään sekä yksittäisiä kirjaimia että pitempiä, käyttötarkoitusta kuvaavia nimiä. Näissä nimissä ei saa olla välilyöntejä. Myöskään Racket-kielen komentoja ei voi käyttää tarkoittamaan jotain muuta. Nimessä ei myöskään saa olla sulku- tai heittomerkkejä eikä merkkejä ` | ; # .

Esimerkki 1 Laske lausekkeen a + 19 arvo, kun a = 5.

Racket-ohjelma alkaa a:n määrittämisestä, kun a on yhtäsuurin kuin 5.
(define a 5)

Seuraavaksi kirjoitetaan summa.
(+ a 19)

Jos Racket-komennot on kirjoitettu määrittelyikkunaan, ne voidaan evaluoida joko painamalla Run-nappia tai näppäimistöltä pikatoiminnolla CTRL + R. Kun alla olevat kaksi määrittelyikkunan komentoa evaluoidaan, niin arvoksi saadaan summan 5 + 19 arvo eli 24. Summan laskemisen jälkeen muuttujan a arvo on edelleen 5.

Lauseke2-esim1.png

Esimerkki 2 Laske lausekkeen 6b – 10 arvo, kun b = -7.

Racket-ohjelma alkaa b:n määrittämisestä.
(define b -7)

Seuraavaksi kirjoitetaan erotus.
(- (* 6 b) 10)

Kun nämä komennot evaluoidaan, niin arvoksi saadaan erotuksen 6 [[$ cdot $]]​ (-7) – 10 arvo eli -52.
Lauseke2-esim2.png

Tietokoneohjelmien lukemisen helpottamiseksi ja ohjelmoijan omien ajatusten jäsentämiseksi ohjelmiin lisätään kommenttirivejä. Näissä kommenteissa on lyhyt kuvaus siitä, mitä rivin komento tekee. Kommenttirivi alkaa puolipisteellä ; ja se ei vaikuta ohjelman suoritukseen.

Esimerkki 3
Lauseke2-esim3.png
Kohdan 2.1 harjoitustehtävät löytyvät tehtäväsarjoista 1-2. Valitse tehtäväsarja alla olevasta listasta tai ylhäältä vasemman reunan valikosta.

Linkki seuraavaan teoriakohtaan:
2.2 Muuttuja toisen muuttujan avulla

Tehtäviä lausekkeen arvosta

Siirry harjoittelemaan. Tehtävissä harjoitellaan lyhyiden Racket-ohjelmien tekoa.

Tehtävät 58-63 on jaettu kahteen tehtäväsarjaan.

Tehtäväsarja 1 Lausekkeen arvo
Tehtäväsarja 2 Lausekkeiden testaamista, kommenttirivejä