Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

2.4 Murtoluvut

Murtoluvut

Pythonissa ei murtoluvuilla laskeminen onnistu ilman erillisen fractions-moduulin käyttöönottoa. Moduuli otetaan käyttöön ennen murtolukujen käsittelyä kirjoittamalla toimintoikkunaan:

import fractions

Tämän jälkeen painetaan rivinvaihtoa (enter-näppäintä), vaihtoehtoisesti sama kirjoitetaan editoriin ennen murtolukujen käsittelyä. Fractions-moduulia voidaan käyttää seuraavasti:

2.4.1 murtoluku rakenne.png

Tulostuksen ulkoasu riippuu siitä, mihin edelliset komennot on kirjoitettu. Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä:

kirjoitetaan printtauskomento luvulle 3/4 editori-ikkunaan:

2.4.2 murtoluku editorissa.png

jolloin toimintaikkunaan tulostuu:

2.4.3 editorin tuloste.png

tai kirjoittamalla suoraan toimintaikkunaan; alin rivi on tuloste:

2.4.4 murtoluku toimintaikkunassa.png

Murtolukulaskujen tulosteet ovat siis helpommin hahmotettavissa, kun käytetään editoria.

Kun lasketaan peruslaskutoimituksia murtoluvuilla, tulee jokainen murtoluku kirjoittaa sulkeisiin ja sen eteen kirjoitetaan:

fractions.Fraction

Seuraavat esimerkit havainnollistavat tätä:

2.4.5 murtoluku-lasku.png

Tuloste:

2.4.6 murtolukulaskun tuloste.png

Edellinen esimerkki vastaa laskutoimitusta: 3/4+5/4=8/4=2. Fractions-moduulin laskentatyökalut supistavat vastauksen automaattisesti, jos se on mahdollista.

Lisää esimerkkejä murtoluvuilla laskemisesta:

2.4.7 laskuesimerkkejä.png
Tuloste:

2.4.8 tulosteet.png

Mikäli murtolukujen laskutoimituksen haluaa muuntaa desimaaliluvuksi, tulee käyttää float-tyyppiä, joka muuntaa vastauksen desimaaliluvuksi (liukuluvuksi). Alla oleva esimerkki siis tulostaa näytölle luvun 0.375.

2.4.9 murtoluku desimaaliluvuksi.png

Uudemmissa Python-kielen versioissa Fraction-funktio hyväksyy myös float-tyyppisiä parametreja. Johtuen tietokoneen tavasta käsitellä lukuja, vastaus saattaa joskus hieman yllättää. Niinpä kyseistä toimintoa käytettäessä on syytä olla varovainen:

2.4.10 esimerkit muunnoksista.png

Tuloste:

2.4.11 tulosteet muunnoksista.png

Muuttujan käyttäminen murtolukujen peruslaskutoimituksissa:

Murtoluvuilla peruslaskutoimituksia laskettaessa on usein hyödyllistä määritellä muuttuja, esimerkiksi muuttuja x, ja käyttää muuttujaa laskuissa sekä tulostettaessa. Ensimmäisessä esimerkissä tulostetaan ensin näytölle muuttujan x arvo 3/4 ja sitten lausekkeen 2∙𝑥 arvo supistettuna murtolukuna:

2.2.murtoluku.PNG

2.4.12 muuttujat murtolukulaskuissa.png

Tuloste:

2.4.13 tulosteet laskuista.png

Näytölle tulostuvat vastaukset kuten ilman muuttujia laskettaessa. Luonnollisesti muuttujien käyttö tekee laskutoimituksista yksinkertaisia ja selkeämpiä, mikäli samoja murtolukuja käytetään monessa eri kohtaa.

Huomioita:

Mikäli olet kirjoittanut koodia vain toimintaikkunaan ja joudut käynnistämään ohjelman uudelleen, niin fractions– moduulin kutsu tulee kirjoittaa uudestaan toimintoikkunaan ennen murtolukujen käsittelyä. Mikäli käytät editoria, niin import– komentoa ei tarvitse kirjoittaa uudelleen.

Harjoituksia:

harj_1.PNG
harj_2.PNG
harj_3.PNG
Ratkaisut:
2.4.14 ratkaisut.png