Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Opettajalle

Ohjelmointi osana matematiikanopetusta

Scratch-ohjelmoinnin syventämistä

Jokaisen tehtävän jälkeen olisi hyvä käydä keskustelu tehtävän haasteista ja vertailla erilaisia toteutustapoja. Pohdinta, miksi samaan lopputulokseen voi päätyä erilaisilla ohjelmointitavoilla, autttaa oppilasta ymmärtämään, miten oman ajattelutavan haastaminen ja toimintatapojen muuttaminen on edellytys ajattelun kehittymiselle.

Yksittäisiä tehtäviä voidaan tarpeen mukaan nostaa case-tyyppisiksi tehtäviksi tai haasteiksi kokeneimmille. Opettaja voi antaa tehtäväpohjan lisäksi täsmennyksiä tai lisävaatimuksia tehtävän suorittamiseen. Oppilaat voivat myös haastaa toisiaan.

Matematiikan OPS

  • S1 Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

  • S4 Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kuvioita. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään kulman käsitteisiin. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin..