Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Opettajalle

Opettajan lisämateriaali

 

Ajattelun taidot ja ohjelmointi vuosiluokilla 1.-9.

1.-2. luokka
Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja
kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä
ja kuvailla ympäristöä.
Scratch ohjelmointia 1
Scratch ohjelmointia 2
Scratch Jr ohjelmointia
3.-4. luokka
Oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja
keskinäisiä yhteyksiä.
Scratch ohjelmointia 3
Scratch ohjelmointia 4
LEGO robotiikkaa
5.-6. luokka
Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta,
kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin.
Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa
olevien rajojen ylittämiseen.
Scratch ohjelmointia 5
Scratch ohjelmointia 6
Racket ohjelmointia 1
7. luokka
Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa
kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen.
Racket ohjelmointia 2
8. luokka
Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun.
Racket ohjelmointia 3
9. luokka
Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden
tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta.
Racket ohjelmointia 4