Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

Opettajalle

Vaikka osaan tehtävistä pääseekin hyvin kiinni valmiin tehtäväpohjan ansiosta, olisi oppilaalla hyvä olla tässä vaiheessa jo aiempaa kokemusta Scratch-ohjelmoinnista. Tarvitset Scratch-ohjelmointia varten tietokoneen ja nettiyhteyden. Scratchia voi käyttää suoraan selaimen kautta, mutta sen voi ladata myös omalle koneelle.

Jokaisen tehtävän jälkeen olisi hyvä käydä keskustelua tuotoksista ja pohtia erilaisten toteutustapojen etuja. Pohdinta, miten samaan lopputulokseen saatetaan päätyä erilaisilla ohjelmointitavoilla, auttaa oppilasta ymmärtämään, että oman ajattelutavan haastaminen ja uusien toimintatapojen oppiminen on edellytys kehittymiselle. Opettaja voi antaa tehtäväpohjan lisäksi täsmennyksiä tai lisävaatimuksia tehtävän suorittamiseen. Oppilaiden kannattaa haastaa myös toisiaan.

Matematiikan OPS

  • S1 Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

  • S4 Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.

  • S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.