Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

3.1 Lausekkeen arvo

3.1 Lausekkeen arvon laskeminen

Matemaattisissa kirjainlausekkeissa kirjaimia eli muuttujia käytetään lukujen tilalla. Esimerkiksi lausekkeessa −3𝑎 on termi, jossa −3 on termin kerroin ja 𝑎 on muuttuja. Kertoimen ja muuttujan välissä on kertomerkki, jota sievennetyssä muodossa ei enää näy. Esimerkiksi lauseke 5𝑥+4 tarkoittaa sievennettyä muotoa lausekkeesta 5∙𝑥+4, jossa 𝑥 on muuttuja. Mikäli muuttujan arvo tiedetään, esimerkiksi 𝑥=3, voidaan lausekkeen arvo laskea sijoittamalla muuttujan tilalle tuo arvo:

5𝑥+4=5∙3+4=15+4=19.

Ohjelmoitaessa tietokone suorittaa laskemisen välivaiheet, ja käyttäjän rooliksi jää muuttujan arvon tallentaminen sekä lausekkeen kirjoittaminen. Lausekkeiden kirjaintermien kertoimien ja muuttujien välissä oleva kertomerkki on kirjoitettava näkyviin.

Esimerkki 1. Laske lausekkeen 5𝑥+12 arvo, kun 𝑥=−4.

Toimintaikkunassa:

3.1.1 lausekkeen arvo toimintaikkunassa.png

Editorissa:

3.1.2 lausekkeen arvo editorissa.png

Esimerkki 2: Laske lausekkeen −2𝑎−4𝑏 arvo, kun 𝑎=−4 ja 𝑏=−3.

Toimintaikkunassa:

3.1.3 kahden muuttujan lauseke toimintaikkunassa.png

Editorissa:

3.1.4 kahden muuttujan lauseke editorissa.png

Esimerkki 3: Laske lausekkeen 6𝑥𝑦−3 arvo, kun 𝑥=2 ja 𝑦=0,25.

Toimintaikkunassa:

3.1.5 esimerkki 3 toimintaikkunassa.png

Editorissa:

3.1.6 esimerkki 3 editorissa.png

Harjoituksia lausekkeen arvon laskemisesta. Tee tehtävät editorissa, jotta saat ne tallennettua.

1. Laske lausekkeen 4𝑥 arvo, kun 𝑥=−5.

2. Laske lausekkeen −2𝑎+6 arvo, kun 𝑎=7.

3. Laske lausekkeen −3𝑥+6𝑦−𝑧 arvo, kun 𝑥=−1,𝑦=−2 ja 𝑧=−3.

4. Laske lausekkeen 𝑎𝑏∗𝑎𝑏−𝑏𝑏 arvo, kun 𝑎=−2 ja 𝑏=4.

5. Tallenna muuttujat 𝑎=−2,𝑏=5,𝑐=3 ja 𝑑=−1.

6. Kirjoita editoriin ohjelma, joka laskee ja tulostaa:

  1. muuttujien a ja b summan
  2. muuttujien c ja d erotuksen
  3. muuttujien a ja c osamäärän
  4. muuttujien b ja d tulon

Ratkaisut

:

3.1.7 ratkaisut.png