Close menu
Close menu

Tunnistaudu

Kirjaudu

Etkö ole vielä jäsen?

Liity jäseneksi

4.2 Muokkaus

Kuvioiden muokkausta

Kuvion kokoa voidaan muuttaa scalekomennolla ja kiertää rotate-komennolla. Esimerkissä 1 silmien koko on suurennettu 1,5-kertaiseksi. Jos scale-sanan jälkeen oleva positiivinen luku on pienempi kuin 0, niin alkuperäisen kuvio koko pienenee.

Esimerkki 1
Esimerkki-4-2-koko.png
Kierron voi tehdä myötä- tai vastapäivään. Positiivinen asteluku kiertää kuviota vastapäivään ja negatiivinen asteluku myötäpäivään.

Esimerkki 2

Esimerkki-4-2-kierto.png
Flip-komentojen avulla voi tehdä pelikuvia. Flip-horizontal peilaa kuvion pystysuoran symmeria-akselin suhteen. Flip-vertical peilaa kuvion vaakasuoran symmetria-akselin suhteen.

Esimerkki 3

Esimerkki-4-2-peilaus.png
Lue lisätietoa ja katso esimerkkejä värin sävyistä, muodoista ja overlay/xy-asettelusta. Lue lisää>>

Kohdan 4.2 harjoitustehtävät löytyvät tehtäväsarjoista 1-3. Valitse tehtäväsarja alla olevasta listasta tai ylhäältä vasemman reunan valikosta.

Linkki seuraavaan teoriakohtaan:
5. Turtle-grafiikka 1

Tehtäviä kuvion muokkauksesta

Siirry harjoittelemaan. Tehtävissä harjoitellaan erilaisten kuvion osien yhdistämistä.

Tehtävät 84-89 on jaettu kahteen tehtäväsarjaan.

Tehtäväsarja 1 Nuolikuvioita
Tehtäväsarja 2 Kuviosarjoja
Tehtäväsarja 3 Kuviosarjoja